وزارت صحت عامہ

آوان زندگی

جلالتماب داکتر فیروزالدین فیروز

وزیر صحت عامه

دوکتور فیروز الدین فیروز، در سال 1967 در ولایت پنجشیر افغانستان دیده به جهان گشود. در سال 1982 شامل پوهنتون طبی کابل گردید. بعد از إتمام دوره موفقانه تحصیل، دوکتور فیروز، نخست در ولایت بغلان و بعد در ولایت کاپیسا، به حیث....

بیشتر بخوانید

دست آوردهای عمده سال 1394

به تعداد مجموعی ۴۰ میلیون مریض به شکل سراپائی تحت معالجه قرارگرفته اند.
به تعداد مجموعی ۲۵۰۴۷۹ مریض تحت عملیات جراحی قرار گرفته اند.
به تعداد مجموعی ۸۲۰۹۹۳ واقعه در مراکز صحی و شفاخانه ها بستری گردیده و تحت تداوی قرار گرقته اند.
به تعداد مجموعی ۹۴۸۲۴۹ خانم حامله حداقل یک بار از مراقبت های قبل از ولادت مستفید شده اند.
به تعداد مجموعی ۶۷۱۸۹۰ خانم حامله حداقل یک بار از مراقبت های بعد از ولادت مستفید شده اند.
به تعداد مجموعی ۵۰۳۰۵۶ ولادت در سطح مراکز صحی صورت پذیرفته است.
به تعداد مجموعی ۲۱۴۹۱ واقعه جراحی سزارین برای ولادت های اختلاطی انجام پذیرفته است.
به تعداد مجموعی ۲۰۵۱۱ واقعه توبرکلوز تثبیت و مورد تداوی قرار گرفته اند.
به تعداد ۳۹۸۵۱ واقعه ملاريا در سراسر کشور دریافت و تحت تداوی قرار گرفته اند.
به تعداد ۹۸۸۵۵۹ طفل با سن پایین تر از یک سال دور سوم واکسین 3 PENTA را اخذ نموده اند.
گزارش کامل

Official Events

بیشتر

اعلان کاریابی

 • مدیر فنی
  به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )آمریت...
 • عضومسلکی پالیسی ها
  به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت...
 • عضو تخنیکی
  به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست...
 • راننده ( دریور )
  به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در...
 • واکسيناتور
  عنوان وظیفه : واکسيناتور وزارت / اداره : وزارت صحت...
بیشتر