آوان زندگی

جلالتماب داکتر فیروزالدین فیروز

وزیر صحت عامه

دوکتور فیروز الدین فیروز فرزند غلام محی الدین در سال 1346 هجری شمسی در ولایت پنجشیر دیده به جهان گشود. بعد از به پایان رسانیدن دوره ثانوی، شامل پوهنحی طب معالجوی پوهنتون کابل گردید. سپس با ختم مؤفقانه تحصیل، در سال 1368 به حیث داکتر مرکز صحی ولسوالی نهرین ولایت بغلان مقرر شد...

بیشتر بخوانید

دست آوردهای عمده سال 1393

به تعداد مجموعی ۴۰ میلیون مریض به شکل سراپائی تحت معالجه قرارگرفته اند.
به تعداد مجموعی ۲۵۰۴۷۹ مریض تحت عملیات جراحی قرار گرفته اند.
به تعداد مجموعی ۸۲۰۹۹۳ واقعه در مراکز صحی و شفاخانه ها بستری گردیده و تحت تداوی قرار گرقته اند.
به تعداد مجموعی ۹۴۸۲۴۹ خانم حامله حداقل یک بار از مراقبت های قبل از ولادت مستفید شده اند.
به تعداد مجموعی ۶۷۱۸۹۰ خانم حامله حداقل یک بار از مراقبت های بعد از ولادت مستفید شده اند.
به تعداد مجموعی ۵۰۳۰۵۶ ولادت در سطح مراکز صحی صورت پذیرفته است.
به تعداد مجموعی ۲۱۴۹۱ واقعه جراحی سزارین برای ولادت های اختلاطی انجام پذیرفته است.
به تعداد مجموعی ۲۰۵۱۱ واقعه توبرکلوز تثبیت و مورد تداوی قرار گرفته اند.
به تعداد ۳۹۸۵۱ واقعه ملاريا در سراسر کشور دریافت و تحت تداوی قرار گرفته اند.
به تعداد ۹۸۸۵۵۹ طفل با سن پایین تر از یک سال دور سوم واکسین 3 PENTA را اخذ نموده اند.
گزارش کامل

Official Events

بیشتر

اعلان کاریابی

بیشتر