آوان زندگی

داکتر فیروزالدین فیروز

وزیر صحت عامه

دوکتور فیروز الدین فیروز، در سال 1967 در ولایت پنجشیر افغانستان دیده به جهان گشود. در سال 1982 شامل پوهنتون طبی کابل گردید. بعد از إتمام دوره موفقانه تحصیل، دوکتور فیروز، نخست در ولایت بغلان و بعد در ولایت کاپیسا، به حیث....

بیشتر بخوانید

اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

 • مامور اداری
  جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع...
 • تلیفون کار
  جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع...
 • شف سرویس داخله عمومی ترینر
  جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی...
 • نرس
  جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه معینیت عرضه خدمات صحی دیپارتمنت...
 • نجار
  جمهورِي اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه رياست دفتر ریاست منابع...
 • تکنیشن جنراتور
  جمهورِي اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه رياست دفتر ریاست...
بیشتر