اسناد

عنوان
نگرانی وزارت‌ صحت‌عامه از گسترش بیشتر تب کانگو یا تب مشاهده جزئیات
فشرده یی دست آورد های وزارت صحت عامه در سه سال گذشته (1394 الی 1396) مشاهده جزئیات
استراتیژی ملی ارتقاء ظرفیت منابع بشری برای صحت با تمر کز به آموزش داخل خدمت مشاهده جزئیات
اطلاعیه تعین بست اکمال تخصص مشاهده جزئیات
گزارش نهایی از پیشرفت پروژه های انکشافی سال مالی ۱۳۹۶ وزارت صحت عامه (1) مشاهده جزئیات
فشرده گزارش فعالیت ها و دستآورد های وزارت صحت عامه سال مالی 1396و پلان سال 1397 مشاهده جزئیات
پلان نهایی سالانه عملیاتی از تطبیق استراتیژی ملی سال مالی 1397 - Copy (1) مشاهده جزئیات
تعدیل در برخی از مواد قانون صحت عامه مشاهده جزئیات
تعدیل در برخی از مواد مقرره حقوق و امتیازات کادر های تخصصی طبی مشاهده جزئیات
تعدیل مجدد ماده ۱۸ مقرره حقوق و امتیازات کادرهای تخصصی طبی مشاهده جزئیات
قانون ادویه مشاهده جزئیات
قانون صحت عامه مشاهده جزئیات
قانون صحت عامه، قانون طب عدلی، قانون ادویه، مقرره داوخانه، مقرره تولید و تورید ادویه و لوازم طبی، مقرره لابراتوارهای طبی شخصی، مقرره کلینیک های اکسریزشخصی مشاهده جزئیات
قانون کنترول تنباکو و منع دخانیات مشاهده جزئیات
قانون مصونیت مواد غذایی مشاهده جزئیات
مقرره امتیاز کارکنان صحی مواجه به خطر مشاهده جزئیات
مقرره آیوده سازی نمک مشاهده جزئیات
مقرره حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی، مقرره معاینه خانه ها مشاهده جزئیات
مقرره حمایت و تقویت تغذی با شیر مادر، مقرره تنظیم امور مراکز اصلاح و تربیت اطفال مشاهده جزئیات
مقرره موسسات تعلیمی خصوصی، مقرره واکسین ها و محصولات معافیتی مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 26