اعلان تدارکات،آگاهی تعدیل شرطنامه و تمدید زمان ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها و جلسه آفر گشایی پروژه اعمار تعمیر شفاخانه 50 بستر ولسوالی میرامور ولایت دایکندی

عنوان: آگاهی تعدیل شرطنامه و تمدید زمان ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها و جلسه آفر گشایی پروژه اعمار تعمیر شفاخانه 50 بستر ولسوالی میرامور ولایت دایکندی

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/CON/W-51/1396/NCB-Re Bid

ریاست تهیه و تدارکات وزرات صحت عامه به اطلاع تمام داوطلبان علاقمند به اشتراک در پروژه اعمار تعمیر شفاخانه 50 بستر ولسوالی میرامور ولایت دایکندی میرساند، اینکه بعضی موارد از جمله زمان داوطلبی در شرطنامه پروژه مذکور تعدیل گردیده، بناً داوطلبان محترم میتوانند نقل اسکن شده تعدیل شرطنامه (ضمیمه شماره سه) مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از وزارت صحت عامه، ریاست تهیه و تدارکات ، مدیریت دیتابیس بدست آورند.

قابل یاد آوری است که جلسه آفر گشایی پروژه مذکور بروز چهارشنبه 28 / سنبله / 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تدارکات امور ساختمانی، ریاست تهیه و تدارکات، وزارت صحت عامه تدویر میگردد.