اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مامور اداری
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف مامورین خدمات ملکی عنوان وظیفه: مامور اداری وزارت ویا اداره: صحت عامه موقعیت: کلینک بستر محبس پلچرخی ریاست: ریاست عمومی وقایه و کنترول...
Jan 16, 2019 -
تلیفون کار
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان ۲۴ قوس سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست کنترول امراض ساری) (۱) نفر را با شرایط ذیل استخدام...
Jan 14, 2019 -
شف سرویس داخله عمومی ترینر
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری عنوان بست: شف سرویس داخله عمومی ترینر تعداد بست: ۱ درجه بست: ۴ ریاست مربوطه: ریاست شفاخانه حوزوی هرات تاریخ اعلان: ...
Jan 13, 2019 -
نرس
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه معینیت عرضه خدمات صحی دیپارتمنت کاهش تقاضای مواد مخدر دفتر مرکزی دیپارتمنت کاهش مواد مخدر فارمت معیاری اعلان بست عنوان وظیفه: نرس اداره: وزارت صحت...
Jan 09, 2019 -
نجار
جمهورِي اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه رياست دفتر ریاست منابع بشری کود بست : نجار علی جناح عنوان بست : نجار مدت قرارداد: یک سال (قابل تمدید) تعداد بست : ۱ جنس : ذکور تابعیت : افغان نورم معاش : مطابق نورم...
Jan 08, 2019 -
تکنیشن جنراتور
جمهورِي اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه رياست دفتر ریاست منابع بشری کود بست : تکنیشن جنراتور عنوان بست : تکنیشن جنراتور مدت قرارداد: یک سال (قابل تمدید) تعداد بست : ۱ جنس : ذکور/اناث تابعیت : افغان نورم معاش...
Jan 08, 2019 -
تکنیشن برق
جمهورِي اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست منابع بشری کود بست : تکنیشن برق عنوان بست : تکنیشن برق مدت قرارداد: یک سال (قابل تمدید) تعداد بست : ۲ جنس : ذکورم/اناث تابعیت : افغان نورم معاش : مطابق نورم...
Jan 08, 2019 -
تکنیشن انستیزی
جمهورِي اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست منابع بشری کود بست : تکنیشن انستیزی عنوان بست : تکنیشن انستیزی مدت قرارداد: یک سال (قابل تمدید) تعداد بست : ۱ جنس : ذکور/اناث تابعیت : افغان نورم معاش : مطابق نورم...
Jan 08, 2019 -
سرطبیب شفاخانه
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاريخ اعلان 17 جدی 1397 به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی زابل 1...
Jan 07, 2019 -
دریور
وزارت صحت عامه ریاست عمومي طب وقایوي ریاست امراض کنترول ساري پروگرام ملي کنترول ایدز هیپاتیت و اس تي اي بخش اداری نمبر بست خالی: عنوان وظیفه: دریور تعداد بست: دوبست جنسیت: مرد/...
Jan 01, 2019 -
صفحه 1 از 58