اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه درباره ظرفیت های رضاکار ستوماتولوژی اکمال تخصص در هرات
در ولایت هرات ۱۲ ظرفیت رضاکار اکمال تخصص در بخش ستوماتولوژی موجود میباشد که تعین آن مطابق نمرات امتحان انترنس اکمال تخصص ۱۳۹۷ بر اساس نمرات بلند صورت میګیرد. تمام کاندیدان بخش ستوماتولوژی اکمال تخصص که امتحان انترنس سال ۱۳۹۷ را سپری نموده اند...
Jul 16, 2018 -
مدیر اداری ولایت قندهار
عنوان وظيفه : مدیر اداری وزارت/اداره : وزارت صحت عامه موقيعت: : ولایت قندهار بست : 4 گزارش به : آمر شفاخانه گزارش از : تمام کارمندان اداری هدف وظيفه: تنظيم وپيشبرد امور اداري ومالي مربوط...
Jul 02, 2018 -
آمر شفاخانه
اعلان کاريابي براي پست هاي مربوط وزارت صحت عامه تاريخ اعلان 23 جوزا 1397 ---------------------------------------------------------- به اطلاع تمام واجدین شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی سمنگان (1)نفر را با...
Jun 18, 2018 -
کارشناس جوازدهی کارخانه های تولیدی
ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی تاریخ اعلان ۲۲جوزاسال...
Jun 13, 2018 -
کارشناس جوازدهی کارخانه های تولیدی
ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی تاریخ اعلان ۲۲جوزاسال...
Jun 13, 2018 -
کارشناس ثبت پروفورم ادویه و صدور اجازه عرضه به بازار
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی تاریخ اعلان ۲۲جوزاسال...
Jun 13, 2018 -
کارشناس تسوید اسناد تقنینی و رهنمود های تنظیمی
ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی تاریخ اعلان ۲۲جوزاسال...
Jun 12, 2018 -
کارشناس آزمایشات محصولات طب سنتی و آرایشی
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی تاریخ اعلان ۲۲جوزاسال...
Jun 12, 2018 -
کارشناس آزمایشات فزیکوشمیک ادویه
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی تاریخ اعلان ۲۲جوزاسال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات طبی) (7)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید عنوان پست : ...
Jun 12, 2018 -
کارشناس ازمایشات مایکروبیولوژیک ادویه
لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی تاریخ اعلان ۲۲جوزاسال...
Jun 12, 2018 -
صفحه 1 از 43