سرطبیب شفاخانه

 

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاريخ اعلان 20 حمل 1397

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه عینو مینه قندهار  1 تن  در بست 4 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظيفه   :        سرطبیب شفاخانه

وزارت/اداره    :         وزارت صحت عامه  

موقيعت          : مرکز ولایت  قندهار

گزارش به      : آمر شفاخانه

گزارش از      : متخصصِين ، دو کتوران ، فارمسِيت و تکنيشن ها

هدف وظيفه: 

همآهنگي تمام بخش هاي فني  شفاخانه  جهت بلندبردن  خدمات معالجوي به منظور پائين آوردن ميزان اختلاطات و مرگ و مِير 

مکلفيت و مسئوليت هاي وظيفوي:

 1. عضو تيم رهبري شفاخانه بوده و در تمام مجالس هاي اداري و مالي اشتراک مي نمايد
 2. تهيه ، ترتيب و تظبيق پلان ماهوار ، ربع وار و سالانه فعاليت هاي بخش مسلکي شفاخانه
 3.  جمع آوري دقيق معلومات صحي با استفاده از رهنمود ها و فورمه هاي موجوده شفاخانه (HMIS Formats )
 4. تعقيب اکمالات دوايي و مواد مصرفي طبي در شفاخانه و همکاري با بخش اداري جهت تسهيل پروسه
 5. همآهنگي در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف داخل خدمت براي کارمندان فني و سهمگيري فعال در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف داخل خدمت براي کارمندان در محدودة شفاخانه
 6. نظارت ازتمام پرسونل تحت اثر بشمول خدمات نر سنگ
 7. مسو ليت و نظارت از تطبيق ستندرد هاي معرفي شده ، تريننگ مر بوطه ، ارزيابي ، و ساختن اکشن پلان مربوطه ستندرد ها شفاخانه يي 
 8. همکارِي با کميته هاي PQI و مدیریتی، اشتراک نمودن در جلسات ماهوار اين کميته و در يافت مشکلات و نواقص مربوطه و اخذ تصاميم مناسب در اين ارتباط
 9. تعين و تنظِيم  تيم  هاِي امادگِي و پاسخ دهِي اضطرارِي به شمول تهيه پلان کاري ، انجام تريننگ ، سپلاي و اکمالات دوائي وغيردوائي
 10. تهيه پيشنهادات و سفارشات لازم درمورد خدمات معالجوي به رِياست شفاخانه
 11. تهيه راپور ها و فيدبک لازم بطور منظم به رئيس شفاخانه و پرسونل ديپارتمنت هاي مختلف
 12. تهيه تقسيم اوقات نوکريوالي دوکتوران بامشوره با شف ديپارتمنت هاي  مربوطه
 13. اشتراک در ورکشاپ هاي علمي و ساير مجالس که از طرف رياست  شفاخانه دايرگردد
 14. اشتراک منظم در راپور هاي صبحانه ديپارتمنت مختلفه  شفاخانه
 15. مسوليت عرضه خدمات مساويانه و عادلانه صحِي براي تمام مراجعين و جلو گيري از اخذ پول غير قانوني در شفاخانه توسط پرسونل شفاخانه
 16. کنترول از ستاک دوايي و اطمنان از سيستم شفاف و حساب دهي ستاک و فارمسي شفاخانه
 17. ارزيابي از پيشرفت شاخص هاي مشخص شده شفاخانه بصورت ربعوار

انجام وظيفه با در نظر داشت ضرورت نه به اساس  ساعات رسمي  کار دولتي (Workdays have no time boundaries and work anywhere , anytime )

مواصفات :

 • فراغت از فاکولته هاي شناخته شده طبي / داشتن تخصص ارجحِيت دارد
 • مهارت خوب در مذاکره و تفاهم
 • ترجيحآ اشنايي با لسان انگليسي
 • مهارت استفاده کاري از کمپيوتر در پروگرام هاي word , excel and power point

تجربه کاري:  حداقل پنج سال تجربه کاري در شفاخانه

مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

 

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری   بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام وزارت  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت :  کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

کاندیدانیکه در یک بست نمرات معیاری را اخذ نکرده باشد در بست های دارای لایحه وظایف مشابه تا شش ماه شامل امتحان رقابتی شده نمیتواند.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.