کارشناس آزمایشات فزیکوشمیک ادویه

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

تاریخ اعلان ۲۲جوزاسال ۱۳۹۷

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات طبی) (7)نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید

عنوان پست :                    کارشناس آزمایشات فزیکوشمیک ادویه

وزارت /  اداره مربوطه :    اداره ملی تنظیم اموردوایی ومحصولات صحی وزارت صحت عامه

بست :                             (  4 )                   

تعدادبست:                        ( 5 )

بخش مربوطه:                   ریاست لابراتوار کنترول کیفیت

موقعیت وظیفه :                 کابل

گزارش دهی به:                 مسؤل تیم آزمایشات فزیکوشمیک ادویه

گزارش گیری از:               

.................................... ..............................................................................................................................................

هدف وظیفه: اجرای آزمایش های فزیکی و کیمیاوی ادویه جهت تثبیت کیفیت.

....................................................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 

 1. . ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان مطروحه رياست مربوطه جهت رسیدن به اهداف اداره.
 2. اخذ نمونه های دوائی راجع شده از بخش مربوطه جهت تثبیت کیفیت.
 3. اجرای آزمایشات توصیفی و مقداری ادویه در مطابقت به فارمکوپی های معتبر بین المللی .
 4.  تعیین وزن و دیدن درجه سختی تابلیت ها به منظور کنترول کیفیت آن.
 5. تعیین حجم، آزمایش مکدریت و رسوب در محلولات زرقی و شربت ها.
 6. تعین PH نمونه های دریافتی (جهت تعین لمت اسیدی یا قلوی بودن)
 7. تهیه ریجنت ها به اساس میتود های مربوط  برای نمونه های تحت آزمایش.
 8.  تحریر و ترتیب راپور نتایج آزمایشات و ارائه آن به مسئول بخش فزیکوشمیک
 9. ترتیب و تنظیم و کاربرد دقیق کتاب راجستر ثبت نتایج آزمایشات با میتود تطبیق شده و نگهداری تماماً اسناد و سامان آلات مربوطه.
 10. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مسئول تیم مربوطه بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها

      و دست آوردهای بخش های مربوطه.

 1. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده ميشود

...............................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) ، (8) و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل:

داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در رشته فارمسی و به دارندگان  درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره ارجحيت داده ميشود

 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) وآشنایی به زبان انگلیسی.
 • مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه.

امتیازات :- مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگردد

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی   10روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد  دوباره به ایمل آدرس hrd.nmhra@gmail.com ارسال داشته وکاپی ایمل آن را csc.moph@iacsc.gov.af   ارسال نماید .

نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .

همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.