اطلاعیه ریاست اکمال تخصص

اطلاعیه ریاست اکمال تخصص:
قرار بود امتحان ترینری رشته های مختلف اکمال تخصص به تاریخ 1397/8/29 اخذ گردد؛ اما تاریخ مذکور به مناسبت روز میلاد حضرت محمد(ص) رخصتی عمومی می‌باشد و این امتحان دوشنبه  تاریخ 1397/9/5 در تالار وزارت صحت عامه اخذ می‌گردد.