تکنیشن انستیزی

جمهورِي اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

کود بست :          تکنیشن انستیزی

عنوان بست :       تکنیشن انستیزی

مدت قرارداد:       یک سال (قابل تمدید)

تعداد بست :         ۱

جنس :               ذکور/اناث

تابعیت :             افغان

نورم معاش :        مطابق نورم معاشات اداره

تاریخ اعلان :       2019/01/08

تاریخ ختم  :        2019/01/21

هدف ايجادسمت :

تنظيم وتهيه امور انستيزي قبل از عمليات، تنظيم وتهيه امور انستيزي در جريان عمليات هاي جراحي  ومواظبت مريضان بعد از عمليات هاي جراحي

مسؤوليت ها ووسعت وبعدکاري:

 1. تنظيم امور انستيزي قبل در جريان وبعد از عمليات ها براي مريضان 
 2. مسوليت جمع آوري ارقام دقيق و به موقع مريضان تحت تداوي مطابق رهنمود ها ، فارمها ولوايح کاري 
 3.  رسيده گي به تمام امور پلان شده توسظ جراح
 4. مراقبت تمام وسايل وسامان آلات انستزي  
 5. راجستر تمام واقعات پلاني و عاجل  وارايه لست مواد قابل مصرف بخش انستيزي
 6. مراقبت وتهيه الماري ضمايم وسايل عاجل دراطاق ريکوري وعمليات خانه
 7. تنظيم وتهيه سامان وسايل انستيزي مورد نياز دراطاق ريکوري وعمليات خانه دراوقات ضرورت
 8. بلند بردن وارتقا ظرفيت کاري مطابق رهنمودهاي ملي
 9. انجام نو کريوالي 24 ساعته مطبق تقسيم اوقات که از طرف اداره شفاخانه تهيه شده است
 10. مراعات نمودن جدي تمام شرايط وقايه انتان و مراعات نمودن يونيفورم طبي در اوقات رسمي
 11. اشتراک در مجالس کميته فرعي اجرات و کار رايي بخش مربوطه خويش
 12. تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه
 13. اشتراک فعال درارزيابي ربع وار سنتدرد هاي تعين شده دربخش مربوطه
 14. اشتراک در تهيه پلان کاري ستندرد ها مطابق ارزيابي ربع وار و تعقيب پلان کاري تهيه شده
 15. مراعات نمودن جدي تمام شرايط وقايه انتان و مراعات نمودن يونيفورم طبي در اوقات رسمي

نتائيج کاري خاص بعد از 12 ماه کار:

اجرا موثر امور مربوطه، کفايت عالي کاري و استعانت خوب در مواظبت مريضان

عرضه خدمات با کيفيت انستيزي که انجام عمليات ها را موثر ممکن ساخته است

شاخص هاي انجام وظيفه:

 1. در ساعات رسمي کار طي سال سپري شده  غيرحاضري غير قانوني نداشته باشد
 2. تنطيم درست وسيستم کنترول فايل هاي مريضان بخش انستيزي
 3. بهبود در پيشرد ستندرد هاي انستزي مطابق پلان
 4. نبود اختلاطات ازباعث انستيزي

شاخص هاي لازم شموليت:

شايستگي ها:   

فارغ انستيتوت عالي طبي،و داشتن سند فراغت دربخش انستيزي (فراغت از IMEI, IHS )

تجربه کاري: حد اقل دو سال در مسلک مربوطه

Submission Guidelines

Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

 Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education

 Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries

 Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education

 Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education

 Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education

B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

• Electronic applications will be sent to: sub e-mail

• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.

• The Contact Person at Human Resources is: Mr. Mojib Rahimi, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-700991056

Note: Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Mojib Rahimi ) for confirmation.

• No CVs will be accepted after the closing date.

• Any persuade will be threat as disqualification.

• Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.

• Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

Instruction for test and interview:

The test and interview will be taken from the following references:

1. Main points of the TOR

Submission e-mail: gdhr.moph2018@gmail.com