مدیر اداری ولایت قندهار

عنوان وظيفه   : مدیر اداری

وزارت/اداره   :         وزارت صحت عامه

موقيعت:              : ولایت قندهار

بست                :        4

گزارش به      : آمر شفاخانه

گزارش از     : تمام کارمندان اداری

هدف وظيفه:  تنظيم وپيشبرد امور اداري ومالي مربوط شفاخانه

مکلفيت و مسئوليت هاي وظيفوي:

  • تهيه پلان کاري ، رهبري، نظارت وکنترول ازفعاليت هاي يوميه شعبات تحت اثر
  • کنترول ونظارت از پروسه هاي خريداري وتدارکاتي مربوط به شفاخانه
  • بررسي يوميه از حاضري پرسونل اداري، فني و خدماتي به همکاري مامور قواي بشري
  • انجام اکمالات تمام نيازمندي شفاخانه از قبيل درخواست درتهيه خوراکه باب، ادويه جات ،ملبوسات ومفروشات، تجهيزات، قرطاسيه باب وساير ضروريات شفاخانه با تشريک مساعي مديريت هاي تهيه و تدارکات ومحاسبه

مواصفات :

  1. مافوق بکلوريا و يا لسانس
  2. مهارت وتجربه در اداره ومنجمنت
  3. مهارت کاري با کمپيوتر در پروگرام هاي Word  ، Excel و Power point
  4.  داشتن قوه افهام و تفهيم
  5. آشنايي با قوانين مالي ، اداري و تدارکاتي کشور
  6. آشنائي با لسان انگلسي ارجحيت دارد

تجربه کاري:  حداقل سه  سال تجربه کاري در بخش مدیریت

 

مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

 

 

 

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:        

 

 

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10  روز کاری   بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام محترم  وزارت  دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

نوت :  کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق  ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت www.moph.gov.af     نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

کاندیدانیکه در یک بست نمرات معیاری را اخذ نکرده باشد در بست های دارای لایحه وظایف مشابه تا شش ماه شامل امتحان رقابتی شده نمیتواند.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.