اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر عمومی حفظ مراقبت
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی اعلان مجدد؛ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات طبی) (1)نفر را با...
Dec 25, 2018 -
آمر شفاخانه
جمهورِي اسلامِي افغانستان وزارت صحت عامه رياست عمومِي قواي بشرِي پروژه اعمارشفاخانه فوق تخصصی لايحة وظايف وظيفه: آمر شفاخانه ادارة مربوطه: پروژه /ICUاعمارشفاخانه فوق تخصصی/وزارت صحت عامه محل کار : شفاخانه شیخ...
Dec 25, 2018 -
اعلان داوطلبی تهیه و تدارک ده قلم روغنیات شفاخانه امراض ساری افغان جاپان
اعلان داوطلبی {شفاخانه امراض ساری افغان جاپان } ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و تدارک ده قلم روغنیات ) مورد ضرورت)شفاخانه را تحت ریفرنس نمبر MOPH/ AfGAN/ JApAN /1397/G005 اشتراک نموده ونقل سکن شده و سافت...
Dec 18, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد تهیه وتدارک 8 قلم ترکاری 3 قلم میوه و 1 قلم تخم مرغ
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدینوسیله به تأسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،{وزارت صحت عامه ریاست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان } در نظر دارد ، قرار داد { تهیه وتدارک 8 قلم ترکاری 3 قلم میوه و 1 قلم تخم...
Dec 18, 2018 -
اعلان داوطلبی یک قلم گاز مایع شفاخانه عاجل ابن سینا
اعلان داوطلبی {شفاخانه عاجل ابن سینا} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (یک قلم گاز مایع تحت ریفرنس نمبر MoPH/IEH/NCB/1398/G004 اشتراک نموده ونقل سکن شده و سافت شرطنامه مربوط را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک...
Dec 18, 2018 -
مدیرعمومی پروژه ها و ارزیابی وسایل بست 4 تعداد بست 1
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان ۱۹قوس سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست تکنالوژی معلوماتی )( ۲ )نفر را با شرایط ذیل استخدام...
Dec 10, 2018 -
کارشناس نرم افزار بست 4 تعداد بست 2
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان ۱۹قوس سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده...
Dec 10, 2018 -
آمريت نظارت بست 3 تعداد بست 1
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان ۱۹قوس سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست عمومی نظارت وسیستم معلومات صحی )( ۱ )نفر را با شرایط...
Dec 10, 2018 -
تحلیلگر و انکشاف دهنده پالیسی بست 4 تعداد بست 2
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان ۱۹قوس سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست تکنالوژی معلوماتی )( ۲ )نفر را با شرایط ذیل استخدام...
Dec 10, 2018 -
مسول امنیت شبکه بست 4 تعداد بست 2
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان ۱۹قوس سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست تکنالوژی معلوماتی )( ۲ )نفر...
Dec 10, 2018 -
صفحه 2 از 58