اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمریت سیستم و شبکه تکنالوژی معلوماتی بست 3 تعداد بست 1
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان ۱۹قوس سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم...
Dec 10, 2018 -
تحلیگر تکنالوژی معلوماتی بست 4 تعئاد بست 2
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان ۱۹قوس سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست تکنالوژی معلوماتی )( ۲ )نفر را با شرایط ذیل استخدام...
Dec 10, 2018 -
کارشناس توسعه، حفظ و مراقبت شبکه ها بست 4 تعداد بست 4
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان ۱۹قوس سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست تکنالوژی...
Dec 10, 2018 -
کارگر خدماتی
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان ۱۲قوس سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست عمومی انستیتوت ملی صحت عامه )( ۱ )نفر را با...
Dec 03, 2018 -
امام مسجد
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان ۱۲قوس سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست شفاخانه صحت روانی)( ۱ )نفر را با شرایط ذیل...
Dec 03, 2018 -
راننده ( دریور )
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان ۱۲قوس سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست عمومی انستیتوت ملی صحت عامه )( ۱ )نفر...
Dec 03, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد تهیه وتدارک پرکاری 13000 بالون هوای اکسیجن طبی
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدینوسیله به تأسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،{وزارت صحت عامه ریاست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان } در نظر دارد ، قرار داد های { تهیه وتدارک پرکاری 13000 بالون...
Dec 02, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد تهیه وتدارک پرکاری 13000 بالون هوای اکسیجن طبی
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد بدینوسیله به تأسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،{وزارت صحت عامه ریاست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان } در نظر دارد ، قرار داد های { تهیه وتدارک پرکاری 13000 بالون هوای اکسیجن...
Dec 02, 2018 -
سرطبیب شفاخانه
4 جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه تاريخ اعلان 10 قوس 1397 به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه...
Dec 01, 2018 -
اطلاعیه بورسیه‌های تخصص و فوق تخصص درجمهوری اسلامی ایران
اطلاعیه بورسیه‌های تخصص و فوق تخصص درجمهوری اسلامی ایران سال 1396 خورشیدی تفاهم‌نامه‌یی در میان وزارت صحت‌عامۀ افغانستان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید. براساس این...
Nov 21, 2018 -
صفحه 3 از 58