اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه ریاست اکمال تخصص
اطلاعیه ریاست اکمال تخصص: قرار بود امتحان ترینری رشته های مختلف اکمال تخصص به تاریخ 1397/8/29 اخذ گردد؛ اما تاریخ مذکور به مناسبت روز میلاد حضرت محمد(ص) رخصتی عمومی می‌باشد و این امتحان دوشنبه تاریخ 1397/9/5 در تالار وزارت صحت عامه اخذ...
Nov 19, 2018 -
Chief Executive Officer
Job Title: Chief Executive Officer Number of Post: One Location: Kabul Sex: Male/ Female Nationality: Afghan Announce Date : 2018/11/7 Expire Date : ...
Nov 07, 2018 -
Finance Specialist for MoPH-Sehatmandi
Part of Administration Job Title: Finance Specialist for MoPH-Sehatmandi Project Number of Post: One Location: FM Unit at...
Nov 06, 2018 -
Cash Management Specialist for MoPH
Part of Administration Job Title: Cash Management Specialist for MoPH Sehatmandi Project Number of Post: One Location: FM Unit...
Nov 06, 2018 -
Senior Advisor to the Deputy Minister of Finance
Part of Administration Job Title: Senior Advisor to the Deputy Minister of Finance Administration Number of Post: One Location: ...
Nov 06, 2018 -
یک بست ترینر متخصص داخله صدری قندهار
اینک یک بست ترینر متخصص داخله صدری بست (4)شماره (531)کود(531) خالی غرض اعلان سال 1397 گزاشته شد از پروسۀ رقابت آزاد به اعلان گذاشته شد. واجدین شرایط برای درخواست در این بست‌ میتواند در وزارت صحت عامۀ ریاست اکمال تخصص مراجع...
Oct 31, 2018 -
مدیرت عمومی ارزیابی
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان ۵عقرب سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست عمومی نظارت وسیستم معلومات صحی )( ۱ )نفر...
Oct 27, 2018 -
مدیرت عمومی چک لست ملی نظارتی و مانیتوران ساحوی
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان ۵عقرب سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست عمومی نظارت وسیستم معلومات صحی )( ۱ )نفر...
Oct 27, 2018 -
آمریت ارزیابی
جمهوری اسلامی افغانستان وزارت صحت عامه ریاست عمومی منابع بشری تاریخ اعلان ۵عقرب سال ۱۳۹۷ به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که...
Oct 27, 2018 -
بست کمبود رشته جراحی عمومی و تروماتولوژی شفاخانه Emergency کایل
جزییات بست کمبود رشته های ترینری شفاخانه Emergency برای سال ۱۳۹۷ شماره رشته تعداد...
Oct 27, 2018 -
صفحه 4 از 58