بازدید وزیر صحت عامه از زخمی های رویداد روز پنج شنبه در کابل

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور و هیئت رهبری وزارت صحت عامه به شمول دوکتور فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی این وزارت، امروز از وضعیت صحی و نحوۀ رسیدگی به زخمی های رویداد خونین روز پنج شنبه که بالای مرکز فرهنگی تبیان و خبرگزاری صدای افغان (آوا) صورت گرفت در شفاخانه استقلال دیدن نمودند.
وزیر صحت عامه از تلاش های تیم صحی شفاخانه استقلال در راستای رسیدگی فوری برای تداوی زخمی های رویداد تشکری نموده و برای آنها هدایت داد تا از تمامی امکانات دست داشته شان جهت معالجه هرچه بهتر زخمی ها استفاده نمایند.
همچنان دوکتور فیروز کارکرد های کارمندان کابل امبولانس را که همواره در انتقال زخمی ها و بیماران به موقع رسیدگی نموده اند قابل ستایش خواند.
در رویداد خونین روز پنج شنبه گذشته که بالای مرکز فرهنگی تبیان و خبرگزاری افغان(آوا) صورت گرفت، بیشتر از چهل تن جان باختند و نزدیک به شصت تن زخم برداشتند.