نرم افزار خدمات صحی آنلاین معرفی گردید

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز برای نخستین بار نرم افزار خدمات صحی آنلاین (سلام زندگی) را که از سوی کمپنی خصوصی بنام (آریا میدیکا) راه اندازی گردیده است، طی مراسمی معرفی نمود.

این نرم افزار مریضان را قادر میسازد تا آنها با  شفاخانه ها، کلینیک های صحی، لابراتوارها، دواخانه ها و داکتران به گونه مستقیم به تماس شده و موقعیت، هزینه، مراقبت ها و مشوره های صحی را دریافت نمایند.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور، از ایجاد این نرم افزار خدمات صحی آنلاین استقبال نموده گفت:" نرم افزار سلام زندگی وزارت صحت عامه را در راستای سرعت، موثریت و شفافیت کار مراکز صحی همکاری مینماید که در حال حاضر شفاخانه های صحت طفل اندراگاندی و شیخ زاید شامل این نرم افزار گردیده است."

همچنان وزیر صحت عامه کشور با اشاره بر بهبود زیر ساخت های مراکز صحی در شهر کابل که شماری از آنان در حال فرسوده شدن است گفت:" این وزارت با یک طرح جدید در نظر دارد که زیر بنا های مراکز صحی شهر کابل را با ایجاد ساختمان های جدید و معیاری در مکان های مورد نیاز که بتواند بیشتر مردم را تحت پوشش خدمات صحی قرار دهد بهبود بخشد."

قابل یاد آوری است که مسوولین این کمپنی تلاش دارند تا نام، شماره های تماس و مشخصات تمام مراکز صحی دولتی و خصوصی را شامل این نرم افزار ساخته و از طریق وب‌سایت و بسته کاربردی (Application) به دسترس مردم قرار دهند.

وزارت صحت عامه همواره تلاش نموده تا خدمات صحی را بدون در نظر داشت قوم، زبان و مذهب در دوترین نقاط  کشور عرضه نماید.