حدود 206 باب مرکز صحی طی سال جاری در کشور ایجاد میگردد

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور امروز تفاهم‌نامه های قرارداد ایجاد 206 باب مرکز صحی را در 13 ولایت کشور با نماینده گان موسسات تطبیق کننده طی نشستی امضاء نمود.

ایجاد 206 باب مرکز صحی در ولایت های هرات، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، جوزجان، فاریاب، بامیان، غزنی و کابل مرکز صحی طی سال جاری یکی از موارد مهم این قرارداد میباشد. 
همچنان افزایش حدود 40 درصد در معاشات اصلی هر کارمند صحی به منظور تشویق آنان در عرضه خدمات صحی با کیفیت در 13 ولایت تحت پروژه SEHAT-II و ارایه خدمات اچ آی وی در ولایات هرات و کابل با هزینه مجموعی 635,875,229 افغانی که از سوی بانک جهانی پرداخت میگردد دو بند دیگر از این قرارداد ها میباشند.
دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور هدف از امضاء این قرارداد ها را افزایش مراکز صحی و بلند بردن سطح دسترسی مردم به خدمات صحی دانسته گفت:" در حال حاضر نزدیک به 60 درصد مردم (با پیمودن فاصله یک ساعت با پا از خانه الی مرکز صحی) دسترسی به خدمات صحی دارند و نظر به ارزیابی که از سوی وزارت صحت عامه صورت گرفته است نشان میدهد که با ایجاد 400 باب مرکز صحی حدود 90 درصد مردم در سراسر کشور به عرضه خدمات صحی دسترسی میابند.
دوکتور فیروز میگوید که وزارت صحت عامه همواره تلاش نموده تا عرضه خدمات صحی باکیفیت و یکسان را بدون درنظر داشت قوم، زبان و مذهب، مطابق نیازمندی های مردم عرضه نماید که در سال گذشته 172 مرکز صحی با افزایش چهل درصد معاشات کارمندان صحی در 18 ولایت کشور تاسیس گردید. همچنان قرار است 206 باب مرکز صحی به خصوص کلینیک های صحی فرعی در ساحات دور دست و صعب العبور جهت ازدیاد دسترسی هر چه بهتر مردم به خصوص اطفال و زنان به خدمات صحی با کیفیت در 13 دیگر کشور ولایت ایجاد گردد. 
در همین حال آقای مجیب الرحمن سمکنی رییس کمیسیون صحت مجلس نماینده گان از کارکرد های وزارت صحت عامه در راستای بهبود عرضه خدمات صحی قدردانی نموده گفت که سکتور صحت با وجود اینکه منابع مالی اندکی را در اختیار دارد اما توانسته عرضه خدمات صحی را در کشور بهبود بخشد.
از سوی دیگر قرار است 42 باب تسهیل صحی از طریق پروژه "صحت شهری" به منظور فراهم نمودن سهولت های صحی برای مردم در شهر کابل ایجاد گردد.