از روز جهانی صحت گرامی داشت به عمل آمد

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان از روز جهانی صحت تحت شعار"پوشش صحی همگانی: همه کس در همه جا" گرامی داشت به عمل آورد.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور در این مراسم با ایراد بیانیه ای گفت:" دسترسی به خدمات صحی حق هر شهروند کشور است اما سکتور صحت برای تحقق این امر نیاز به منابع مالی بیشتر دارد. چنانچه در حال حاضر در افغانستان سالانه مبلغ 5 دالر برای هر فرد جهت دریافت خدمات صحی برای سکتور صحت اختصاص داده شده است که این مبلغ نسبت به دیگر کشور های جهان بسیار اندک بوده و سکتور صحت نیاز به منابع مالی بیشتر مبنی بر بلند بردن خدمات صحی در کشور دارد.

دوکتور فیروز تاکید نمود که سکتور صحت باوجود کمبود منابع مالی، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در راستای بهبود عرضه خدمات صحی داشته است که از آنجمله میزان مرگ و میر مادران از 1600 در هر صدهزار تولد زنده در سال 2002 به 396 در هر صدهزار تولد زنده در سال 2015 کاهش یافته است. همچنان بین سالهای یاد شده مرگ و میر اطفال زیر سن پنج سال از 257 به 55 در هر یک هزار تولد زنده نیز پایین آمده است.

وزیر صحت عامه کشور تصریح نمود که در سال 2002 حدود 9 درصد مردم به خدمات صحی دسترسی داشتند اما اکنون این رقم با افزایش مراکز صحی، با فاصله یک ساعت با پا به 60 درصد و با پیمودن فاصله دو ساعت با پا به 90 درصد افزایش یافته است.

همچنان دوکتور فیروز علاوده نمود که وزارت صحت عامه طرحی را  با حکومت کشور و همکاران بین المللی خویش شریک ساخته است که در آن بیشتر روی وضع مالیات بالای وارد کننده گان کالا های مضر از جمله تنباکو و دیگر محصولات که با استفاده از آن صحت انسان را آسیب میرساند تاکید صورت گرفته است و با تطبیق این طرح ها نه تنها عواید داخلی کشور بیشتر میگردد بلکه  بودجه وزارت صحت عامه نیز افزایش میابد.

در همین حال آقای مجیب الرحمن سمکنی رییس کمیسیون صحت در مجلس نماینده‌گان هدف از تجلیل ازین روز را جستجوی راه های مناسب برای افزایش دسترسی مردم به خدمات صحی دانسته و میگوید که سکتور صحت باوجود چالش های پیشرو توانسته است که عرضه خدمات صحی را در کشور بهبود بخشد و سطح دسترسی مردم را به خدمات صحی بلند ببرد.

از سوی دیگر دوکتور ریک پیپرکورن نماینده سازمان صحی در افغانستان میگوید که در چند سال اخیر پیشرفت های زیادی در سکتور صحت صورت گرفته که سازمان صحی جهان در آن نقش بارز داشته است و نیز ما تلاش داریم تا در سال های آینده به همکاری وزارت صحت عامه خدمات صحی با کیفیت را در نقاط دور دست کشور فراهم نماییم.

پوشش صحی همگانی دسترسی به خدمات صحی با کیفیت و حفاظت از خطرات مالی ناشی از استفاده از خدمات صحی که نه تنها صحت و سلامت مردم را تضمین می نماید بلکه شهروندان را از امراض خطرناک وقایه نموده و در کاهش فقر و ایجاد فرصت های شغلی، انکشاف اقتصادی و تامین عدالت براساس جنسیت کمک می نماید. کشور های که جهت نایل شدن به پوشش صحی همگانی سرمایه گذاری نموده اند در اصل سرمایه بشری شان را تقویت می نمایند. در سال های اخیر، پوشش صحی همگانی منحیث یک راهبرد کلیدی جهت رسیدن به اهداف انکشافی مطرح گردیده است.