دوازدهمین نشست انجمن قابله های افغان برگزار گردید

انجمن قابله های افغان امروز دوازدهمین نشست سالانه اش را با حضور داشت دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مسوولین ادارات سکتوری برگزار نمود.

این نشست که همه ساله در چنین روزی برگزار میگردد، اینبار نیز تحت شعار" قابله ها پیشتازان مراقبت های با کیفیت" به منظور دادخواهی برای تقویت مسلک قابلگی و موثریت نقش قابله ها در امر بهبود وضعیت صحی مادران، نوزادان برگزار گردید.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور که در این نشست اشتراک ورزیده بود نقش قابله ها را در راستای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان مهم عنوان نموده گفت:" کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان یکی از اولویت های وزارت صحت عامه میباشد که با تلاش های این وزارت اکنون کاهش چشم گیری نسبت به سال های گذشته در این راستا به میان آمده است و این موفقیت بدون زحمات قابله ها امکان پذیر نمی‌باشد."

 وزیر صحت عامه کشور تاکید نمود که یکی از برنامه های موفق و موثر وزارت صحت عامه تربیه قابله های مسلکی میباشد که در سال 2002  در سراسر کشور به تعداد 700 قابله وجود داشت و اکنون این رقم نزدیک به هفت هزار تن افزایش یافته است.

همچنان دوکتور فیروز تاکید نمود که وزارت صحت عامه مبنی فراهم نمودن زمینه آموزش مهارت ها به خصوص عملیات جراحی از طریق بطن ((Cesarean Sectionبرای قابله ها و بلند بردن ظرفیت مسلک قابلگی متعهد میباشد و نیز تلاش دارد تا این رشته مهم و موثر را به سطح ماستری و دکتورا انکشاف دهد.

همچنان خانم فیروزه مشتری مشاور صحی بانوی اول، گلالی نور صافی نماینده مردم در مجلس نماینده‌گان، سید نجم الدین جلال نماینده وزارت تحصیلات و پشتون آذفر ضیایی نماینده وموسس انجمن قابله های افغان در این نشست صحبت نموده و نقش قابله ها را در راستای بهبود صحت مادران و اطفال مهم عنوان نمودند.

انجمن قابله های افغان در سال 2005 به منظور حمایت قابله های مسلکی و کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان ایجاد گردید و از آن زمان تا اکنون دستآوردهای قابله ملاحظه ی را در جهت بهبود وضعیت صحی مادران و نوزادان داشته است.