27 پایه دستگاه جن اکسپرت به وزارت صحت عامه اهدا گردید

اداره انکشافی ایالات متحد امریکا، 27 پایه دستگاه جن اکسپرت (تشخیص دهنده میکروب توبرکلوز) را به ارزش فی پایه 65 هزار دالر امریکایی امروز طی مراسمی به وزارت صحت عامه اهدا کرده است.

این دستگاه ازجمله پیشرفته‌ ترین دستگاه‌ های طبی در راستای تشخیص فوری و دقیق میکروب توبرکلوز میباشد که در مدت کمتر از دو ساعت میتواند میکروب را تشخیص دهد.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه از همکاری اداره انکشافی ایالات متحد امریکا در راستای اهدای این دستگاه ها ابراز تشکر نموده گفت:" کاهش بیماری توبرکلوز در کشور یکی از اولویت های وزارت صحت عامه میباشد و با استفاده ازین دستگاه های پیشرفته که قادر به تشخیص سریع واقعات توبرکلوز میباشد، ما را کمک میکند تا به اهداف تعیین شده خویش مبنی بر ریشه‌کن ساختن بیماری توبرکلوز در کشور نایل آییم."
دوکتور فیروز علاوه نمود که وزارت صحت عامه به همکاری شرکای صحی خویش در سال گذشته توانسته است که میزان مرگ و میر واقعات توبرکلوز را از 18 هزار به 11 هزار کاهش دهد و همچنان در حال حاضر 2355 مرکز تشخیص و درمان بیماری توبرکلوز در سراسر کشور وجود دارد.

همچنان آقای هربی سمیت نماینده اداره انکشافی ایالات متحد امریکا از تلاش های وزارت صحت عامه مبنی بر کاهش بیماری توبرکلوز در افغانستان ابراز خرسندی نموده و تاکید کرد که با استفاده از دستگاه های جن اکسپرت می‌توان به سرعت واقعات توبرکلوز را تشخیص دهیم.

بیماری توبرکلوز یک معضل جدی برای سکتور صحت میباشد و افغانستان از جمله کشورهای است که هنوز بلندترین میزان واقعات توبرکلوز را در حوزه شرقی مدیترانه دارا میباشد و سالانه به‌صورت تخمینی در هر صدهزار از مبتلایان به این بیماری 33 تن جان های شان‌را از دست می‌دهند. همچنان درمیان هر صدهزار، 189 واقعه جدید توبرکلوز بروز می‌نماید و 55 اعشاریه 8 درصد مبتلایان این بیماری را در افغانستان زنان تشکیل میدهد.

توبرکلوز مقاوم به دوا یک چالش بزرگ فرا راه کنترل این بیماری در سطح جهان میباشد.در سال گذشته از هر پنج بیمار مقاوم به چند دوا که نیازمند تداوی بودند تنها یکی از آنها معالجه گردیدند.

وزارت صحت عامه به همکاری پروگرام ملی کنترول توبرکلوز توانسته است که در یک سال گذشته 47،406 واقعه توبرکلوز را کشف کند که یک دستآورد بزرگ در این راستا میباشد.

27 پایه دستگاه جن اکسپرت به وزارت صحت عامه اهدا گردید

اداره انکشافی ایالات متحد امریکا، 27 پایه دستگاه جن اکسپرت (تشخیص دهنده میکروب توبرکلوز) را به ارزش فی پایه 65 هزار دالر امریکایی امروز طی مراسمی به وزارت صحت عامه اهدا کرده است.

این دستگاه ازجمله پیشرفته‌ ترین دستگاه‌ های طبی در راستای تشخیص فوری و دقیق میکروب توبرکلوز میباشد که در مدت کمتر از دو ساعت میتواند میکروب را تشخیص دهد.

دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه از همکاری اداره انکشافی ایالات متحد امریکا در راستای اهدای این دستگاه ها ابراز تشکر نموده گفت:" کاهش بیماری توبرکلوز در کشور یکی از اولویت های وزارت صحت عامه میباشد و با استفاده ازین دستگاه های پیشرفته که قادر به تشخیص سریع واقعات توبرکلوز میباشد، ما را کمک میکند تا به اهداف تعیین شده خویش مبنی بر ریشه‌کن ساختن بیماری توبرکلوز در کشور نایل آییم."
دوکتور فیروز علاوه نمود که وزارت صحت عامه به همکاری شرکای صحی خویش در سال گذشته توانسته است که میزان مرگ و میر واقعات توبرکلوز را از 18 هزار به 11 هزار کاهش دهد و همچنان در حال حاضر 2355 مرکز تشخیص و درمان بیماری توبرکلوز در سراسر کشور وجود دارد.

همچنان آقای هربی سمیت نماینده اداره انکشافی ایالات متحد امریکا از تلاش های وزارت صحت عامه مبنی بر کاهش بیماری توبرکلوز در افغانستان ابراز خرسندی نموده و تاکید کرد که با استفاده از دستگاه های جن اکسپرت می‌توان به سرعت واقعات توبرکلوز را تشخیص دهیم.

بیماری توبرکلوز یک معضل جدی برای سکتور صحت میباشد و افغانستان از جمله کشورهای است که هنوز بلندترین میزان واقعات توبرکلوز را در حوزه شرقی مدیترانه دارا میباشد و سالانه به‌صورت تخمینی در هر صدهزار از مبتلایان به این بیماری 33 تن جان های شان‌را از دست می‌دهند. همچنان درمیان هر صدهزار، 189 واقعه جدید توبرکلوز بروز می‌نماید و 55 اعشاریه 8 درصد مبتلایان این بیماری را در افغانستان زنان تشکیل میدهد.

توبرکلوز مقاوم به دوا یک چالش بزرگ فرا راه کنترل این بیماری در سطح جهان میباشد.در سال گذشته از هر پنج بیمار مقاوم به چند دوا که نیازمند تداوی بودند تنها یکی از آنها معالجه گردیدند.

وزارت صحت عامه به همکاری پروگرام ملی کنترول توبرکلوز توانسته است که در یک سال گذشته 47،406 واقعه توبرکلوز را کشف کند که یک دستآورد بزرگ در این راستا میباشد.