بسته‌های تولیدات صحی برای جلوگیری از کم خونی و اسهالات معرفی گردید

وزارت صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز یک‌شنبه چهارم سنبله سال روان، بسته‌های تولیدات صحی را با راه اندازی نشستی معرفی کرد. این تولیدات صحی شامل بسته او آر اس، تابلیت های تقویه خون، زینک و اکتواتبس می‌باشد.

داکتر احمدجان نعیم معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه که در این نشست صحبت می‌کرد گفت:« باوجود این که در سال های اخیر کاهش قابله ملاحظه ی در مرگ و میر مادران و نوزادان به وجود آمده است؛ اما هنوز هم افغانستان در میان کشورهای جهان و منطقه آمار بلند مرگ و میر مادران را دارا می‌باشد. تولید صحی که امروز به معرفی گرفته شد برای کم خونی در نزد خانم ها و اسهالات در نزد کودکان سودمند است.»
معین پلان و پالیسی هم‌چنان در ادامه سخنانش گفت:« در حال حاضر بخش صحت افغانستان وابسته به کمک‌های کشورهای بیرونی است. وزارت صحت عامه تلاش دارد در هم‌کاری با سکتور خصوصی بخش صحت افغانستان را از این وابسته‌گی های مالی نجات دهد. کار امروز یکی از نمونه های آن می‌باشد.»
موسسه بازاریابی محصولات صحی افغان در هم‌کاری با وزارت صحت عامه این چهار قلم بسته صحی را با کیفیت بالا در بازاهای کشور عرضه می‌کند. مردم می‌تواند برای جلوگیر از کم خونی و اسهالات در دوا فروشی ها مراجعه کنند و این بسته های دوایی را اخد نمایند. این کار می‌تواند حجم کار مراکز صحی دولتی را که تعدادی از مردم بخاطر اسهالات و کم خونی مراجعه می‌کنند کم نماید.
هم‌چنان داکتر زلیخاانوی رییس صحت باروری وزارت صحت عامه در به پیوند اهمیت این تولیدات صحی صحبت نموده گفت که مرگ مادران و نوزادان یک چالش صحی برای وزارت صحت عامه می‌باشد و 56 درصد مرگ و میرمادران را کم خونی تشکیل میدهد. این بسته های صحی می‌تواند که در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان موثر واقع شود.
از سوی دیگر داکتر انوری شایعاتی که در پیوند به تابلیت‌های کم خونی یا فولیک اسید که در مکاتب برای دخترها داده می‌شود آنرا نادرست خوانده و تاکید نمود که این تابلیت‌ها می‌تواند از کم خونی در نزد دخترها جلوگیری کند و هیچ‌گونه تاثیرات منفی بالای صحت آنان ندارد.
کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان یکی از اولویت های وزارت صحت عامه می‌باشد. اکنون در این راستا کاهش قابل ملاحظه ی بوجود آمده است. چنانچه در سال 2002 در هرصدهزار ولادت زنده ششصد خانم جان می‌باخت و اکنون این آمار در صدهزار ولادت زنده به 327 تن کاهش یافته است.