کمپاین سرتاسری واکسین بیماری سرخکان راه انداز شد

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان امروز شنبه ده سنبله سال روان، کمپاین تطبیق واکسین بیماری سرخکان را در سراسر کشور با همکاری اداره یونیسف و سازمان صحی جهان راه اندازی کرد. قرار است در    این کمپاین حدود 13 اعشاریه 8 کودک 9 ماهه الی ده ساله واکسین گردند.

این کمپاین در دو مرحله راه اندازی می‌گردد، که مرحله نخست آن آمروز ده سنبله آغا می‌شود و به مدت ده روز ادامه ادارد و مرحله دوم آن به تاریخ هفت عقرب سال روان آغاز ‌می‌شود.

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور در نشستی که به مناسبت افتتاح این کمپاین راه اندازی شده بود صحبت نموده و هدف از راه اندازی این کمپاین را وقایه کودکان در برابر بیماری سرخکان و جلوگیری از مرگ و میر آنان ناشی از این بیماری عنوان کرد.

وزیر صحت عامه کشور هم‌چنان در ادامه سخنانش گفت:«بیماری سرخکان یک بیماری ساری و کشنده است. این بیماری سالانه باعث مرگ 30 الی 35 هزار کودک در افغانستان می‌شود . راه اندازی این کمپاین می‌تواند کودکان را از خطرات ناشی از این بیماری مصوون نگهدارد. تطبیق واکسین سرخکان بهترین و ارزانترین شیوه برای جلوگیر از اختلاطات ناشی از این بیماری می‌باشد.»

در حال حلاضر نزدیک به 60 درصد کودکان کشور تحت پوشش خدمات واکسین سرخکان قرار دارند. وزارت صحت عامه مصمم است تا این سطح پوشش خدمات واکسین  را  در سه سال آینده به 95 درصد افزایش دهد.

در همین حال داکتر ریچارت پیپر کارن نماینده سازمان صحی جهان  راه اندازی این کمپاین را در راستای کاهش مرگ و میر کودکان مهم خوانده و بر ادامه حمایت سازمان صحی جهان برای تطبیق برنامه واکسین در افغانستان تاکید ورزید.

از سوی دیگر آقای احسان الحق حنفی نماینده وزارت حج و اوقاف و آقای شمس الحق فروتن از جمله علمای جید کشور در این نشست صحبت نمودند و تاکید کردند که تطبیق واکسین سرخکان را از دیدگاه دین اسلام جایز و حلال می‌باشد و مادران باید کودکان شا‌نرا برای جلوگیر از این بیماری واکسین کنند.

واکسین سرخکان توسط بيشتر از 40 هزار کارکنان مسلکی به گونه رایگان در سراسر کشور تطبیق می‌شود. این کارکنان در دورترین ساحات کشور کودکان را واکسین خواهند کرد.