خودکشی یک چالش عمده برای وزارت صحت عامه می‌باشد

نزدهم سنبله برابر با دهم سپتمبر روز جهانی وقایه از خودکشی است.  این روز در سراسر جهان  به هدف مبارزه  در برابر انگیزه‌های خودکشی  و بلند بردن سطح آگاهی مردم در پیوند به عوامل آن، تجلیل می‌گردد.

خودکشی یکی از چالش های عمده صحت در جهان به شمار می‌رود. این عمل یکی از اسباب عمده مرگ و میر  افراد میان سنین 15 الی 24 ساله گفته شده است.76 درصد واقعات خودکشی در کشورهای کم‌درآمد رخ می‌دهد.

افغانستان نیز در شمار آن کشور های قرار دارد که خودکسی در آن کشورها میزان بلندی دارد.

آمارهای جهانی نشان می‌دهد که در هر دقیقه دو الی سه انسان در جهان دست به خودکشی می‌زنند.  به گونۀ میانگین سالانه حدود 8 صد هزار تن در جهان خودکشی می‌کنند. در سال 2013، در افغانستان 1205 واقعه خودکشی  گزارش شده یود. که از این میان 605 تن آنان را زنان و 600 تن دیگر را مردان بودند.

بیماری های روانی، خشونت های خانواده‌گی، مشکلات اقتصادی بیماری های غیر قابل درمان  و دیگر موارد که سبب صدمه روحی افراد می شود ، دلایل عمدۀ خودکشی  را می سازتند.

خودکشی دوای مشخصی  برای درمان ندارد؛ اما با روش های غیر دوایی مانند مشاوره روانی-اجتماعی قابل وقایه و درمان می‌باشد.

وزارت صحت عامه از سال 2007  تا کنون  به تعداد 750 مشاور روانی را برای  روان درمان انسان‌های افسرده  تربیه کرده است. این مشاوران در مراکز صحی و شفاخانه های ولایتی خدمات مشاوره دهی روانی ارایه می‌کنند. گذشته از آن شمار زیادی از داکتران و نرس- قابله‌ها در سیستم صحی کشور در بخش صحت روانی و خودکشی آموزش دیده اند.

در سال 2006 تحقیقی در ولایت های کابل، هرات و وردک صورت گرفته بود،  نشان میدهد که 2300 نفر در این سه ولایت  خود سوزی کرده اند. حدو 90 درصد آنان را زنان بین سنین 14-19 ساله بوده اند. علل بیشتر این خودکشی ها خشونت های خانوادگی و ازدواج‌های اجباری گفته شده است.

 در افغانستان بر عکس دیگر کشورها تعداد قربانیان خودکشی را زنان تشکیل میدهد. اما در دیگر کشورها مردان بیشتر نسبت به زنان دست به خودکشی میزنند.

وزارت صحت عامه برای جلوگیری و کاهش خودکشی در کشور، در سال 2017 پیش نویس راهبرد ملی وقایه از خودکشی را تهیه کرده بود که در سال 2018  تصویب شد. در این راهبرد وزارت های سکتوری مانند تحصیلات عالی- معارف، امور زنان، کار امور اجتماعی-شهدا ومعلولین، شهر سازی و مسکن و زراعت و آبیاری در وقایه از خودکشی بخش صحت را همکاری می‌کنند. قرار است پلان تطبیقی این راهبرد به زودی تهیه و تطبیق آن در تمام بخش ها در 5 سال آینده صورت گیرد.