سنگ تهداب مرکز جراحی قلبی کودکان گذاشته شد

جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی و داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامۀ کشور امروز سه شنبه 17 میزان سال روان، سنگ تهداب نخستین مرکز جراحی قلبی کودکان را در محوطه شفاخانه صحت طفل-اندراگاندی گذاشتند.

مرکز جراحی قلبی کودکان به کمک مالی کشور ایتالیا با هزینۀ سه ملیون یورو در یک طبقه مجهز با تمام امکانات طبی پیشرفته ساخته می‌شود. کار ساختمان این مرکز تا یک سال آینده تمام می‌شود.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی که در مراسم  تهداب گذاری این مرکز در سخن‌رانی خود از کمک مالی کشور ایتالیا در امر ایجاد این مرکز ابراز تشکر نموده اضافه کرد:« ایجاد این مرکز یک گام مهم و نیک در جهت بهبود وضعیت صحی کودکان در کشور می‌باشد. با ایجاد این مرکز زمینۀ درمان برای کودکانی‌که دچار بیماری های قلبی اند،  فرهم شده است.»

هم‌چنان رییس اجراییه حکومت وحدت ملی از کارکردهای متخصصانی که در جهت آموزش داکتران تلاش می‌کنند قدردانی کرد.

در همین نشست داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور با ایراد بیانیه یی چنین گفت:« مشکلات قلبی به خصوص در کودکان کشور رو به افزایش است. در حال حاضر نزدیک به 26 هزار کودک از بیماری های قلبی رنج می‌برند. با توجه به این چالش‌ها وزارت صحت عامه تصمیم گرفت تا یک  مرکز جراحی قلبی مجهز را برای درمان بیماری های قلبی کودکان ایجاد کند.»

وزیر صحت عامه کشورتاکید کرد که :«در این مرکز داکترانی  که در بیرون از کشور در بخش  جراحی قلب آموزش دیده اند جذب میگردند و برای ارائۀ بهتر خدمات صحی در این زمینه شماری از نرس ها برای آموزش به کشور هندوستان فرستاده می‌شوند.»

باید آور شد که در این مرکز نه تنها علمیات‌های قلبی  کودکان صورت می‌گیرد؛ بلکه داکتران در بخش جراحی قلبی نیز آموزش تخصصی می‌بینند.