راه اندازی کمپاین آگاهی دهی سرطان سینه

وزارت صحت عامه چهارشنبۀ 25 میزان سال روان، کمپاین آگاهی دهی سرطان سینه را با شعار  « تشخیص و درمان به موقع سرطان سینه؛ زنده‌گی مطمین!»  طی نشستی در تالار وزارت صحت‌عامه راه اندازی کرد. این کمپاین به هدف بلند بردن سطح آگاهی مردم  و به خصوص بانوان در پیوند به تشخیص به موقع سرطان سینۀ راه اندازی شد.

ماه اکتوبر برابر است با ماه کمپاین آگاهی دهی سرطان سینۀ، در این ماه در سراسر جهان کمپاین‌های آگاهی دهی برای مبارزۀ با سرطان سینۀ به راه انداختۀ می‌شود.

داکتر ماموسی زیور معین مالی و اداری وزارت صحت‌عامه در سخن‌رانی خود در این نشست، سرطان سینه را یکی از شایع ترین سرطان‌ها در کشور خوانده، گفت:« پایین بودن سطح آگاهی مردم یکی از دلایل عمدۀ افزایش این بیماری در  میان زنان کشور می‌باشد.»

داکتر ماموسی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که: « راه اندازی کمپاین آگاهی دهی در جهت بلند بردن سطح آگاهی مردم در پیوند به علایم و تشخیص به موقع سرطان سینه  بسیار مهم و ارزندۀ می‌باشد. برای آن که تشخیص به موقع این امکان را میسر می‌سازد تا این بیماری درمان شود.»

داکتر ماموسی در ادامه سخنان خود گفت:« وزارت صحت عامه برای کاهش بیماری‌های سرطانی سه مرکز تشخیص و درمان سرطان را در ولایت‌های کابل و هرات ایجاد نموده و قرار است یک مرکز درمان شعاعی را که اکنون کار آن جریان دارد در کابل نیز ایجاد کند.»

چاقی،عدم فعالیت‌های فزیکی، ندادن شیر برای کودکان، نوشیدن الکهول، نگرفتن حمل از عوامل عمده‌یی است که سبب سرطان سینۀ در زنان می‌شود.

 سالانه بیشتر از بیست هزار تن در افغانستان به بیماری‌های سرطانی مبتلا می‌شوند که اضافه تر از سه هزار تن آنان به سرطان سینۀ مبتلا می‌باشند.

از میان این بست هزار تن بیشتر از پانزده‌هزار آنان از سرطان‌های گوناگون جان می‌دهند و یک هزاروهفتصد تن دیگر به سبب سرطان سینه می‌میرند.

 در همین نشست بانو شینکی کروخیل یک تن از دادخواهان برای مبارزۀ با سرطان سینۀ و بانو سیتا قاسمی آوازخوان کشور و سفیر انتخاب شده آگاهی‌دهی سرطان سینۀ در این نشست سخن گفتند.

آنان تعهد کردند که در امر آگاهی دهی مردم در این راستا سهم شایستۀ خود را داشته باشند.

 در پایان این نشست داکتر ماموسی زیور با بانوسیتا قاسمی که از طرف وزارت صحت‌عامه به حیث « سفیر آگاهی دهی سرطان سینه» انتخاب شده است؛ تفام‌نامه‌یی را امضا کردند.

بر اساس این تفاهم‌نامه بانو سیتا قاسمی در بخش آگاهی دهی در پیوند به سرطان سینه به گونۀ داوطلبانه کار خواهد کرد.

پیش از این وزارت صحت‌عامه به منطور تشخیص به موقع سرطان سینۀ برنامۀ‌های آگاهی دهی و دوره‌های آموزشی را برای کارمندان طبی به سطح کشور راه اندازی کرده است و می خواهد دامنۀ چنین فعالیت‌های آموزشی را دامنۀ بیشتری دهد تا امکانات آگاهی رسانی برای مردم بیشتر گردد.

 

  افزون بر این در سه مرکز تشخیص و درمان سرطان سینه در شفاخانۀ  جمهوریت، استقلال و ولایت هرات بیشتر از 27 هزار تن از خدمات مشورده دهی در پیوند به سرطان سینه مستفید شده اند.