در جریان این هفته بیش از ۵ میلیون طفل در مقابل پولیو واکسین خواهد شد

کابل، ۱۴ عقرب ۱۳۹۷: در جریان این هفته تیم های واکسین  پولیو در  ۱۸ ولایت دارای خطر سرایت بلند پولیو مخصوصاً ولایات جنوبی و شرقی به هدف واکسین نمودن حدود  ۵،۳ میلیون طفل زیر سن پنج سال خانه به خانه خواهند رفت. این کمپاین پس از آن راه اندازی میگردد که در دو زون جنوب و شرق افغانستان – اخیراْ سه واقعه  مثبت پولیو به ثبت رسیده است.  در افغانستان طی سال روان میلادی شماری مجموعی واقعات مثبت پولیو به ۱۹ واقعه می رسد که ۹ واقعه از قندهار، ۳ واقعه از هلمند، ۱ واقعه از ارزگان، ۳ واقعه از کنر، ۲ واقعه از ننگرهار و ۱ واقعه از نورستان گزارش شده است.

دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور گفت: " تلاش ها در افغانستان به خاطر محو پولیو نسبت به هر زمان دیگر تشدید یافته است. وزارت صحت عامه و شرکای کاری صحی آن قویاً به خاطر محو کامل این مرض متعهد اند. ولی آنچه که ما نیاز داریم تعهد قوی و همکاری لازم جامعه است. اگر افراد جامعه همکاری نکنند، ما قادر نخواهیم بود که به هر طفل با این واکسین نجات بخش حیات در مقابل پولیو رسیدگی نمائیم. زمانیکه یک طفل از واکسین باز می ماند، مسلماً که از مصاب شدن به این ویروس وحشی پولیو در امان نیست. من از تمام والدین، بزرگان محل، ملاامامان مساجد و بزرگان قومی احترامانه تقاضا میکنم که با واکسیناتوران همکاری کنند تا با تطبیق واکسین، تمام اطفال در مقابل این مرض فلج کننده دایمی وقایه و محافظت گردند. بار دیگر خاطر نشان می سازم که واکسین پولیو کاملا مصئون بوده و هیچ نوع عوارض جانبی در پی ندارد."

این کمپاین سر از امروز آغاز و الی روز جمعه این هفته ادامه خواهد داشت. تمام والدین باید خود را مطمئن سازند که در جریان کمپاین اطفال شان در خانه حاضر و برای واکسین شدن آماده اند. تمام اطفال زیر سن پنج سال به شمول نوزادان، اطفال مریض، به خواب رفته و مهمان باید در جریان کمپاین واکسین شوند. با آن هم اگر کدام طفلی که از واکسین باز می ماند، فوراً به خاطر واکسین نمودن به نزدیکترین مرکز صحی که واکسین به صورت رایگان به اطفال تطبیق میگردد، برده شود. اطفال نوزاد و مریض بیشتر به این واکسین نیاز دارند، چون مقاومت و معافیت بدن آنان ضعیف است و اگر واکسین نگردند، بسیار  به زودی با این مرض مصاب میگردند. واکسین نمودن اطفال در هر دور کمپاین بسیار زیاد مهم است،  زیرا معافیت و مقاومت بدن اطفال در مقابل این ویروس با گرفتن واکسین در هر دور کمپاین افزایش می یابد.

واکسین نمودن اطفال مسئولیت و مکلفیت هر مسلمان است. عالمان جید دین  مقدس اسلام و مراجع معتبر دینی از افغانستان و به سطح جهان اسلام راجع به اهمیت واکسین در مقابل پولیو فتاوا صادر نموده اند. اگر والدین، اطفال شان را در مقابل این مرض به اثر غفلت و شایعات ناروا واکسین نکنند، در حقیقت گناه و جفای بزرگ را در حق اطفال معصوم شان مرتکب میگردند. "

پولیو یک مرض فلج کننده دایمی و حتی کشنده است. این مرض تداوی ندارد و  واکسین ضد پولیو تنها راه مصئون و موثر برای وقایه اطفال در مقابل این مرض به شمار می رود. تمام اطفال باید در جریان هر کمپاین در مقابل این مرض تا سن پنج سالگی واکسین گردند. راه اندازی کمپاین  واکسین ضد مرض فلج اطفال به صورت خانه به خانه یگانه راه  است که میتوان به هدف محو پولیو نایلشد.  زیرا این بدین معنی است که هر طفل به واکسین دسترسی پیدا میکند. این راهکار  در تمام کشور های که توانسته اند ویروس پولیو را از سرزمین شان محو کنند، تطبیق و عملی شده است.

در حال حاضر، افغانستان، پاکستان و نایجریا تنها سه کشور اندیمیک پولیو در جهان باقی مانده است.

وزارت صحت عامه از تمام والدین و اولیای اطفال پیوسته میخواهد که هیچ طفلي نباید از واکسین باز بماند، زیرا واکسین تنها راه وقایه اطفال از پولیو و این مرض فلج کننده دایمی به شمار می رود.