از روز جهانی مبارزۀ با بیماری ایدز تجلیل به عمل آمد

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان از روز جهانی مبارزۀ با بیماری ایدز با شعار" اکنون- واقعه جدید اچ ای وی را توقف دهید." در تالار این وزارت تجلیل به عمل آورد. روز جهانی مبارزۀ با بیماری ایدز از سال 1988 بدینسو همه ساله در اول دسمبر در سسراسر جهان تجلیل میگردد
بر اساس گزارش‌های سازمان صحی جهان و سازمان ملل متحد تا پایان سال 2017 دست کم چهل ملیون تن در سراسر جهان آلوده با ویروس ایچ آی وی بودند که یک ملیون تن به سبب بیماری ایدز جان خود را از دست داده اند.

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور هدف از تجلیل از این روز را بلند بردن سطح آگاهی مردم در پیوند به چگونگی شیوع ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز و نیز فرصتی برای تجدید تعهد برای آنانیکه در مبارزه با این بیماری سهیم هستند دانست. وزیر صحت عامه کشور هم‌چنان گفت:« وزارت صحت عامه با تطبیق راهبرد مبارزه با بیماری ایدز نتایج بسیار خوبی را بدست آورده است. نظر به آمار تخمینی سازمان صحی جهان شمار متبلایان به بیماری ایدز نسبت به سال گذشته از 7500 به 5900 تن در افغانستان کاهش یافته است.» 
داکتر فیروز تاکید نمود: باوجود اینکه شیوع بیماری ایدز در افغانستان نسبت به دیگر کشورها در سطح پایین قرار دارد؛ اما نباید در برابر این ویروس دست از مبارزه برداریم. سطح آگاهی مردم در پیوند به چگونگی شیوع این بیماری باید بلندبرده شود تا باشد که یک کشور عاری از این بیماری داشته باشیم.
قابل یاد آوری است که بر اساس آمار وزارت صحت عامه از سال 1989 الی اخیر ماه عقرب سال 1397 به صورت مجموعی 2715 واقعه اچ آی وی به ثبت رسیده است. در این میان 75% مردان و 25% زنان قرار دارند و 157 تن کودک زیر 15 سال نیز در این میان آنان شامل اند.
در همین حال داکتر محمد عثمان فروتن رییس پالیسی و پلان وزارت مبارزه با مواد مخدر پایین بودن سطح آگاهی معتادان را یکی از علل های شیوع بیشتر ویروس اچ آی وی در میان آنان عنوان کرد. او هم‌چنان اضافه کرد:" بیشتر از سه ملیون تن معتاد به مواد مخدر در کشور می‌باشد؛ اما خوشبختانه سطح تداوی معتادان در کشور افزایش یافته است. در سال گذشته نزدیک به 47 هزار معتاد به مواد مخدر تحت تداوی قرار گرفته اند.» 
وزارت صحت عامه خدمات وقایوی و تداوی اچ آی وی را در16 ولایت عمده کشور به شمول کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار، کندز، غزنی، بدخشان، کنر، دایکندی، فراه، نیمروز، هلمند، پروان، پکتیا و خوست از طریق 58 باب مراکز ارائه می‌کند
افزون بر این وزارت صحت عامه در جریان سال جاری در شش ولایت ( کابل, هرات, پروان ، کندهار، کندزو هلمند) مراکز جدید اارئه خدمات کاهش اضرار و مراکز مشوره دهی وآزمایش‌های دواطلبانه ایجاد کرده است
این نکته را باید یاد آور شد که وزارت صحت تمام هزینۀ درمان بیماری ایدز را در تمام مراکز درمان ایدز به گونۀ رایگان ارائه می کند!