نزدیک به 7 میلیون طفل در جریان این هفته در مناطق معروض به خطر بلند در برابر پولیو واکسین خواهد شد - وزارت صحت عامه

نزدیک به 7 میلیون طفل در جریان این هفته در مناطق معروض به خطر بلند در برابر پولیو واکسین خواهد شد

جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت صحت عامه
ریاست ارتباطات عامه
 
اعلامیه مطبوعاتی
 
نزدیک به 7 میلیون طفل در جریان این هفته در مناطق معروض به خطر بلند در برابر پولیو واکسین خواهد شد
 
کابل، ۲۷ حمل ۱۳۹۶- وزارت صحت عامه افغانستان همراه با سازمان صحی جهان و اداره یونیسف فردا کمپاین معافیت دهی فرعی را به منظور واکسین نمودن بیش از ۶،۸ میلیون طفل زیر سن پنج سال در برابر پولیو (مرض فلج اطفال) در ولسوالی های معروض به خطر بلند ۲۷ ولایت کشور راه اندازی می نماید. 
 
این کمپاین در تمام ولایات جنون و جنوب شرق، بیشتر ولسوالی شرقی و همچنان ولسوالی های دارای خطر بلند در تمام کشور به شمول شهر کابل راه اندازی میگردد. این کمپاین در ولایت قندز و چهار ولایت همجوار آن در پاسخ به یک واقعه مثبت پولیو که از ولسوالی دشت ارچی قندز در ماه مارچ گزارش شده بود، نیز راه اندازی میگردد. 
 
دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور گفت: در تازه ترین واقعه مثبت پولیو از ولایت قندز که یک دخترک 14 ماهه قربانی آن گردید، ضرورت عاجل بر حصول اطمینان از واکسین نمودن هر طفل زیر سن پنجسال را در جریان هرکمپاین در گوشه افغانستان برجسته می سازد. تمام ما باید سهم خویش را در یقینی سازی  صحتمندی اطفال و مصئون نگهداشتن شان از پولیو ایفا نمائیم." 
 
در جریان این کمپاین،  بیش از 52 هزار کارکنان آموزش دیده پولیو در محلات شان خانه به خانه خواهند رفت تا اطفال را واکسین نمایند. به روز جمعه این هفته، تیم های واکسین پولیو از خانواده های دیدن خواهد کرد که در روز های نخست کمپاین از واکسین بازمانده بودند و یقین حاصل نمایند که تمام اطفال واکسین و وقایه شده اند. 
 
تمام مراقبت کننده گان باید به خاطر واکسین نمودن اطفال بازمانده شان به مرکز صحی محلی که واکسین به گونه رایگان موجود است، مراجعه نمایند. واکسین پولیو مصئون بوده و کدام عوارض جانبی حتی برای اطفال مریض و نوزاد یا خواب ندارد. واکسین پولیو به سطح ملی و بین المللی توسط علمای دین نیز مورد تائید قرار گرفته است. 
 
افغانستان، پاکستان و نایجیریان سه کشوری در جهان اند که تا هنوز پولیو در آن گردش دارد. بسیاری از ساحات افغانستان از پولیو عاری باقی مانده است، ولی ویروس وحشی پولیو در ساحات جغرافیایی محدود گردش دارد. 
 
در سال روان میلادی، سه واقعه پولیو، یکی از ولایت هلمند، یکی هم از ولایت قندهار و در تازه ترین مورد یکی هم از ولایت قندز گزارش داده شده است. در سال 2016، 13 واقعه مثبت  پولیو ثبت گردیده بود که نسب به 20 واقعه سال 2015 کاهش را نشان میدهد. 
 
 
 برای معلومات مزید:
 میرجان راسخ، مسَول ارتباطات پروگرام محو پولیو، rasekh2009@mgail.com  مبایل: +93702825101
محمد اسمعیل کاووسی، مسئول روابط عامه وزارت صحت عامه. ایمیل (mi_kawusi@yahoo.com) مبایل: (+93 79 288 8855).