طی هفته روان حدود 9.9 میلیون طفل در تمام ولایات افغانستان در مقابل پولیو واکسین خواهند شد

 وزارت صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری با اداره یونیسف و سازمان صحی جهان امروز  نخستین دور کمپاین سرتاسری واکسین محو پولیو را طی سال روان میلادی راه اندازی میکند. در این کمپاین قرار  است حدود 9.9 میلیون طفل زیر سن پنج سال، در مقابل مرض پولیو واکسین خواهند شد، و نیز قرار است برای نزدیک به 8.9 میلیون طفل بین سنین 6 ماهه الی 5 ساله کپسول های ویتامین A به خاطر بلند بردن مقاومت بدن آنان در مقابل امراض داده شود. قابل یادآوری است که کپسول های متممه ویتامین آ (A) واقعات اسهالات و سرخکان را در اطفال کاهش میدهد و سبب جلوگیری از شب کوری و کری (کاهش قوه شنوایی) میشود. مهمتر از همه، این کپسول ها چانس زنده ماندن اطفال را از 12% به 24% افزایش میبخشد. 

دوکتور فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه در مراسم افتتاحیه این کمپاین گفت: " وایرس پولیو اکنون در ساحات بسیار محدود مورد تمرکز  ما برایبقای خود تلاش می نماید و امید وار هستیم که بیش از این دیگر شاهد واقعات وایرس پولیو که یک زمانی در همه جا پراگنده بود، نباشیم. در حال حاضر 98 فیصد خاک افغانستان عاری از پولیو است که در واقع بیشترفت عظیمی را برای کشوری نشان میدهد که با انبوه مشکلات و چالشهای پیچیده مواجه است."

واکسین پولیو مصئون است و هیچ گونه عوارض جانبی منفی ندارد و تطبیق این واکسین برای اطفال نوزاد و مریض بیشتر ضروری و لازمی است چون بدن آنان در مقابل امراض ضعیف است و اگر واکسین نشوند، به آسانی مورد شکار مرض فلج قرار میگیرند.

داکټر پیتا چیک ویدز معاون نماینده سازمان صحی جهان برای افغانستان گفت: " نخستین دور کمپاین سرتاسری واکسین پولیو در سال 2018 برای ما یک فرصت مهم است. باوصف آنکه معافیت مردم به سطح بالا در مقابل وایرس پولیو در سرتاسر کشور حاصل شده، اما هنوز هم این وایرس در برخی ولسوالی های حوزه های جنوب و شرق کشور در حال گردش است.  اطفال که در حال حرکت هستند ( بیجا شدگان و کوچی ها) در محراق توجه ما قرار دارند. به این دلیل ما تلاش های خود را تسریع بخشیدیم تا به هر طفل، صرف نظر از اینکه در کجا زندگی میکند، با دو قطره واکسین رسیدگی نمائیم."  

این کمپاین سرتاسری، توسط نزدیک به 70 هزار کارکنان متعهد واکسین پولیو به پیش برده خواهد شد و آنان در محلات مسکونی خود خانه به خانه خواهند رفت تا اطفال را واکسین نمایند. به روز جمعه همین هفته، تیم های واکسین به آنعده خانه ها دوباره مراجعه خواهند کرد، که اطفال شان در سه روز نخست کمپاین بنابر دلیلی از واکسین باز مانده اند. آنان با واکسین نمودن اطفال باز مانده، خود را متیقن می سازند که هیچ طفلی از واکسین باز نمانده است.

خانم آدل خضر نماینده اداره یونیسف گفت: " ما هرگز به این پیمانه برای خاتمه بخشیدن پولیو نزدیک نشده ایم. من از تمام والدین در سرتاسر افغانستان میخواهم که اطفال خود را در جریان این هفته یقیناً واکسین نمایند، تا آنها بتوانند زندگی آینده شان را بگونه سالم و فعال آغاز نمایند و در مقابل این وایرس محافظت شوند."  

واکسین پولیو توسط علمای جید دینی، به سطح ملی و بین المللی تائید شده و تطبیق آن را برای اطفال، به خاطر بهبود صحت و سلامت شان، یک واجب شرعی والدین پنداشته اند. در سال روان میلادی تا اکنون سه واقعه مثبت پولیو گزارش گردیده، که یک آن از ننگرهار و دو واقعه از قندهار گزارش شده است.