حدود ۹،۹ میلیون کودک در مقابل مرض فلج کودکان در این هفته واکسین خواهند شد - وزارت صحت عامه

حدود ۹،۹ میلیون کودک در مقابل مرض فلج کودکان در این هفته واکسین خواهند شد

 
جمهوري اسلامي افغانستان
وزارت صحت عامه
دفتر روابط عامه
 
اعلامیه مطبوعاتی
 
حدود ۹،۹ میلیون کودک در مقابل مرض فلج کودکان در این هفته واکسین خواهند شد
 
کابل، ۲۲ اسد ۱۳۹۶
وزارت صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان به همکاری سازمان صحی جهان و اداره یونیسف، دور سوم کمپاین سرتاسری محو پولیو را در کشور، فردا ۲۳ اسد سال روان آغاز می نماید، که طی آن حدود ۹،۹ میلیون کودک زیر سن پنج سال در برابر این مرض واکسین خواهند شد وبرای ۸،۷ میلیون اطفال شش ماهه الی پنج ساله کپسول های ویتامین A  ، به خاطر بلند بردن معافیت بدن آنان داده می شود. این کمپاین برای سه روز در تمام کشور ادامه خواهد یافت و به روز جمعه این هفته ، واکسیناتوران به خاطر واکسین نمودن اطفالی که طی سه روز کمپاین بنابر دلایلی از واکسین بازمانده اند، دوباره نیزد خانواده ها مراجعه می نمایند.
 
مراسم گشایش این کمپاین امروز ۲۲ اسد سال روان با اشتراک وزیر صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، نماینده گان سازمان صحی جهان و اداره یونیسف، علمای دین و برخی متنفذین در کابل دایر گردید و طی آن تاکید به عمل آمد تا همه اتباع کشور رسالت انسانی خویش را در راستای تطبیق موفقانه این کمپاین ادا نمایند تا هیچ کودک این وطن از گرفتن دو قطره واکسین پولیو محروم نگردد، زیرا پولیو فلج ومعیوبیت دایمی را به بار می آورد و تنها راه جلوگیری آن همانا واکسین پولیو میباشد.
 
دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان گفت: " باوصف آنکه در کشور ناامنی به شکل گسترده آن وجود دارد، ولی با آنهم خوشبختانه طی سال روان 98 % مردم در هر کمپاین سرتاسری به خدمات معافیت دهی و واکسیناسیون دسترسی دارند و اطفال که دسترسی به صورت داومدار به آنان میسر نیست، سطح آن پائین تر از 0.25 فیصد است. "
وزیر صحت عامه، بار دیگر به بی طرفی پروگرام محو پولیو و در تمام برنامه های صحی تاکید نمود و دسترسی افغانها را به خدمات صحی در هر گوشه و کنار کشور حق مسلم آنان عنوان نموده گفت: " من از تمام طرف های درگیر می خواهم که به بی طرفی این پروگرام ارج گذاشته و برای واکسیناتوران فضای مصئون کاری فراهم نمایند تا بتوانند با اطمینان خاطر وظیفه مقدس خود را در جهت نجات اطفال از معیوبیت دایمی با تطبیق دو قطره واکسین انجام دهند."
 
واکسیناتوران از محلات مسکونی شان بگونه داوطلب و رضاکار توسط بزرگان محل انتخاب گردیده اند و آنان افراد با اعتماد جامعه هستند که برای تطبیق موفقانه کمپاین های واکسین پولیو، آموزش های لازم را فراگرفته اند و فعالیت آنان توسط ناظرین، بررسی و نظارت میگردد.  برای تطبیق موفقانه این کمپیان حدود ۷۷ هزار واکسیناتور و کارکن صحی فعالیت خواهند داشت.
 
واکسین پولیو مصنون بوده، هیچ گونه عوارض جانبی ندارد. تمام اطفال به شمول اطفال خوابیده، مریض و نوزاد در مقابل این مرض باید در هر دور کمپاین واکسین شوند. این واکسین از نظر شرعی توسط علمای جید کشور وجهان اسلام مورد تائید قرار گرفته و تطبیق آن را برای اطفال یک امر حتمی و لازمی پنداشته اند.
 
در سال روان، چهار دور کمپاین سرتاسری واکسین پولیو در نظر گرفته شده، که پیش از این دو  کمپاین دور بهاری آن به صورت موفقانه انجام یافت و دور چهارم آن درماهای اخیر سال روان میلادی تطبیق خواهد شد. علاوه بر کمپاین های سرتاسری، کمپاین های اختصاصی یا فرعی در ساحات معروض به خطر بلند نیزتطبیق میگردد.
 
 پولیو بجز از افغانستان، پاکستان  و نایجیریا در سایر کشور های جهان محو گردیده وتلاش ها به سطح جهانی و کشوری برای ریشه کن کردن این مرض در این سه کشور بیشتر متمرکز گردیده است و بیم آن میرود که اگر پولیو در تمام کشور های جهان محوه نگردد، دوباره به سایر کشور های عاری از پولیو انتقال خواهد یافت.
 
گردش ویروس وحشی پولیو در اکثر مناطق افغانستان متوقف گردیده و تنها درساحات ناامن کشور محدود گردیده است. در سال روان میلادی تاکنون ۶ واقعه مثبت پولیو در افغانستان  رخ داده است  که ۲ واقعه در قندهار، ۲ واقعه در  هلمند، ۱ واقعه  در کندز و ۱ واقعه اخیر در ولایت زابل به ثبت رسیده است. در سال گذشته میلادی تعداد واقعات پولیو در کشور به  ۱۳ واقعه میرسید.  
 
پولیو یک مرض ویروسی است که تداوی نداشته و باعث معیوبیت دایمی و حتی سبب مرگ طفل می گردد. ویروس این مرض توسط اطفالی که واکسین نشده باشند انتقال می یابد و باعث مصابیت خود وسایر اطفال میگردد.
 
وزارت صحت عامه از تمام رهبران مذهبی و قومی و ملا امامان گرانقدر تقاضا مینماید که در کمپاین متذکرۀ با تیم های واکسین پولیو همکاری نموده و خانواده ها را تشویق نمایند که اطفال شانرا به شمول اطفال مریض، خوابیده، مهمان و نوزاد جهت اخذ واکسین  در هر دور کمپاین حاضر کنند، تا هیچ طفل زیر پنجسال از واکسین پولیو محروم نماند.
 
واکسین نمودن اطفال بصورت همگانی باعث ایجاد یک سیستم معافیتی  فعال و قوی در اطفال گردیده و آنها را از خطر ابتلا به این مرض وقایه مینمایند.  
 
 
برای معلومات بیشتر:
محمد اسمعیل کاووسی، مسئول روابط عامه وزارت صحت عامه. ایمیل (mi_kawusi@yahoo.com) مبایل: (+93 79 288 8855).
 
میرجان راسخ مسئول  ارتباطات پروگرام محو پولیو، ایمیل: rasekh2009@gmail.com مبایل: +93702825101