نود فیصد زوج ها در افغانستان از شیوه های ایجاد فاصله میان ولادت ها آگاهی دارند - وزارت صحت عامه

نود فیصد زوج ها در افغانستان از شیوه های ایجاد فاصله میان ولادت ها آگاهی دارند

تنظیم خانواده و فاصله دهی بین ولادت ها نه تنها از نظر صحت و سلامتی مادران، اطفال و خانواده ها حایز اهمیت است، بلکه از نظر انکشاف و توسعه، رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و محیط زیست نیز با ارزش و مهم است.

امروز با اشتراک نماینده گان انجمن رهنمای خانواده افغان، انجمن دکتوران ولادی نسایی افغانستان، انجمن قابله های افغان،  نهاد بین المللی مری ستوپس، وزارت حج اوقاف، برنامه اگاهی دهی درمورد تنظیم خانواده (ایجاد فاصله بین ولادت ها) در وزارت صحت عامه راه اندازی گردید.

درین برنامه، محترم  دکتور ثریا دلیل وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان و شرکای صحی اشتراک کننده درین همایش از ممثل با پیکر تنظیم خانواده  که درمحوطه وزارت صحت عامه اعمار شده است، پرده برداری نموده و از آن به مثابه سمبول تعهد و وفاداری این وزارت به برنامه تنظیم خانواده نام برده شد.

محترم دکتور ثریا دلیل وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان نقش برنامه تنظیم خانواده را در تامین صحت مادران  مهم و ارزنده خوانده، گفت: « در حالیکه کاهش میزان مرگ و میر مادران و اطفال نه تنها یک هدف بزرگ برای وزارت صحت عامه است، بلکه یک هدف بسیار مهم انکشافی برای حکومت افغانستان نیز به شمار میرود».

دوکتور دلیل، تربیه و استخدام پرسونل صحی، خدمات عاجل ولادی و فاصله دهی بین ولادت ها را سه راهبرد مهم وزارت صحت عامه در کاهش میزان مرگ و میر مادران و اطفال  عنوان نموده افزود که داشتن فرزندان سالم، اساس یک خانوده سالم بوده ویک خانواده سالم، اساس یک جامعه سالم را تشکیل میدهد.

به گفته وزیر صحت عامه، اکنون رشد سالانه نفوس در افغانستان  در حدود دو اعشاریه چهار فیصد بوده  و پیش بینی های احصایوی و علمی نشان میدهد که در ۲۸ سال آینده، یعنی در سال ۱۴۲۰ هجری شمسی، نفوس افغانستان دو برابرخواهد شد.

دوکتور دلیل همچنان گفت که میزان باروری در افغانستان در نزد خانمها پنج اعشاریه یک فیصد  تخمین شده است که دوازده سال قبل این رقم  به  شش اعشاریه دو فیصد میرسید. با وجودی که این کاهش، نشان دهنده تلاش های مؤثر در راستای برنامه تنظیم خانواده به شمار می آید ولی با آنهم در مقایسه با کشورهای منطقه  رقم بلندی را حایز میباشد.  

وزیر صحت عامه علاوه نمود که سروی های انجام شده  نشان میدهد که ۹۰ فیصد زوجها در افغانستان خوشبختانه در مورد میتود فاصله دهی بین ولادت ها یا  تنظیم خانواده، آگاهی دارند ولی ۲۰ فیصد زوجها از میتود های فاصله دهی بین ولادت ها استفاده می نمایند.