وزیر صحت عامه از تاسیسات صحی در ولایت لوگر بازدید به عمل آورد - وزارت صحت عامه

وزیر صحت عامه از تاسیسات صحی در ولایت لوگر بازدید به عمل آورد

 
دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان به سلسه بررسی هایش از مراکز صحی کشور اینبار از جریان کار اعمار شفاخانه نایب امین الله خان لوگری و شماری دیگر از مراکز صحی ولایت لوگر دیدن به عمل آورد.
 
وزیر صحت عامه کشور جریان کار این شفاخانه را قناعت بخش خوانده و بر ازیاد مراکز صحی در سراسر کشور به گونه معیاری و اساسی تاکید نمود.
 
قرار است شفاخانه مذکور در دو طبقه به گونه اساسی و معیاری مجهز با تمام وسایل طبی پیشرفته به کمک مالی کشور پاکستان اعمار گردد.
 
بلند بردن سطح دسترسی به خدمات صحی، ایجاد مراکز صحی و بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی از اولویت های مهم وزارت صحت عامه میباشد که در این راستا تلاش های زیاد صورت گرفته است.