اعلامیه مطبوعات: دیدگاه وزارت صحت عامه در مورد نشر گزارش دیده بان شفافیت افغانستان - وزارت صحت عامه

اعلامیه مطبوعات: دیدگاه وزارت صحت عامه در مورد نشر گزارش دیده بان شفافیت افغانستان

جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت صحت عامه
 دفتر روابط عامه 
اعلامیه مطبوعاتی
دیدگاه وزارت صحت عامه در مورد نشر گزارش دیده بان شفافیت افغانستان
 
کابل، 2 سنبله 1396- براساس یافته های قبلی سیگار (SIGAR)  و دیده بان شفافیت افغانستان (Integrity Watch Afghanistan)، خوشبختانه تمامی مراکز صحی نظارت شده در 8 ولایت کشور؛ بدخشان، بغلان، غزنی، هرات، کابل، قندهار، ننگرهار و تخار فعال بوده و عرضه خدمات صحی، خدمات دوایی در مراکز صحی بدرستی صورت میگیرد. در کنار آن اکثریت این مراکز صحی به آب و برق دسترسی کافی نیز دارند.
 
گزارش جدید دیده بان شفافیت افغانستان از 99 درصد فعال بودن کلینک های بررسی شده در ولایات مذکور تصدیق مینماید، اما بخش های مختلف این گزارش موضوعاتی را بشکل ناهماهنگ و دارای تناقض ارائه نموده است.
 
رهبری وزارت صحت عامه در قبال مبارزه با فساد اداری، شفافیت را درین وزارت ارتقا بخشیده، حکومتداری خوب را تشویق نموده و سطح فساد را در وزارت صحت عامه بطور قابل ملاحظه کاهش داده است. چنانچه گزارش های اخیر کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (Monitoring and Evaluation Committee) تائید کننده این امر میباشد.
در گزارش اخیر کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، از پیشرفت های عمده که در وزارت صحت رونما گردید، پیشرفت های عمده در قبال مبارزه با فساد اداری نسبت به گزارش های قبلی خبر میدهد که پنج مورد مهم آن در پائین تذکر یافته است:
 
ایجاد اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی (NMHRA) جهت کاهش و محو فساد، گسترش فزاینه تفتیش، اجیاد میکانزم رسیدگی به شکایات و اقدامات اصلاحی از جمله طرح پالیسی ها و تغییرات تخنیکی برای تولید و تورید ادویه و محصولات طبی.
 
ترتیب لایحه وظایف جدید برای شوراهای صحی جهت پاسخگویی بیشتر وزارت صحت عامه و موسسات تطبیق کننده پروگرام های چون «مجموعه خدمات صحی اساسی» و «مجموعه خدمات شفاخانه یی در مراکز صحی».
 
ارتقای سیستم اعتباردهی رسمی برای بخش صحت.
 
ایجاد میکانزم منظم برای رسیدگی به شکایات جهت تشویق بیشتر اعتماد عمومی روی صداقت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری وزارت صحت عامه.
 
ترتیب و ترجمه تمامی پالیسی های وزارت صحت عامه به زبان های ملی و محلی بشکل گسترده بدسترس قرار دادن آن به تمامی مربوطات این وزارت از طریق پروگرام های «مجموعه خدمات صحی اساسی» و «مجموعه خدمات شفاخانه ای» و تطبیق آن در سرتاسر کشور.
 
در گزارش اخیر دیده بان شفافیت افغانستان از کمبود داکتران در کلینک های فرعی (Sub Centers) یادآور شده که نرسان یا پرستاران کار داکتران را انجام میدهند. این درحالیست که در تشکیل وزارت صحت عامه در کلینکهای فرعی داکتر موجود نبوده و فقط یک نرس، یک واکسیناتور و یک قابله مؤظف میباشند که خدمات اولیه صحی را در سطح همان مرکز صحی به وجه بهتر ارائه می نمایند و در صورت نیاز به مراکز صحی مجهزتر از قبیل مراکز اساسی صحی (BHC)، مراکز جامع صحی (CHC)، شفاخانه ولسوالی و شفاخانه های ولایتی، حوزوی و تخصصی ارجاع میگردند. 
 
وزارت صحت عامه براساس ارزیابی از مراکز صحی کشور دریافته است که شماری از شفاخانه ها و کلینک ها، با کمبود تجهیزات طبی و امبولانس مواجه بوده اند. رهبری وزارت صحت عامه برای حل این معضل 34 عراده امبولانس را به شفاخانه ها و کلینک های مختلف کشور، از جمله ولایت های هلمند، بدخشان، کنر، پروان، بامیان، کندز، لوگر، پکتیا، هرات، تخار، غزنی، بغلان، لغمان، زابل، میدان وردک، دایکندی، کاپیسا، نمیروز، پنجشیر و کابل توزیع نموده است. همچنان در جریان سال جاری قرارست به تعداد 121 عراده امبولانس جدید نیز به همین هدف به کلینک های نیازمند تهیه و توزیع گردد.
خاطرنشان باید ساخت که رهبری وزارت صحت عامه در راستای مبارزه با فساد اداری، اخیراً راهبرد مبارزه با فساد اداری را ترتیب و غرض تطبیق در تمامی ادارات ذیربط وزارت صحت عامه معرفی نموده است. یک کمیته خارج از وزارت صحت عامه ایجاد شده است که از تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری نظارت و بررسی مینماید. باوجود اینکه وزارت صحت عامه عضویت این کمیته را ندارد، اما خود را متعهد به تطبیق این راهبرد میداند.
 
رهبری وزارت صحت عامه، گزارش نشر شده دیده بان شفافیت افغانستان را غیرتخنیکی، مغرضانه و دور از حقیقیت دانسته رد می نماید و آن را ناشی از عقده شخصی آقای اکرام افضلی، رئیس دیده بان شفافیت افغانستان میداند. چراکه گزارش مذکور توسط آقای افضلی تهیه گردیده است و ایشان از طریق اداره GIZ بمنظور انکشاف استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری با وزارت صحت عامه همکاری مینمود، که استراتیژی انکشاف داده شده توسط ایشان مبهم، غیرتخنیکی و غیرقابل قبول برای وزارت صحت عامه بود و جوابگوی نیازمندی های مبارزه با فساد اداری نبوده است. در کنار آن شخص مذکور توانایی و استعداد پیشبرد این امر مهم را نداشته، بناءً از سوی رهبری وزارت صحت عامه این استراتیژی مسترد گردید که این عمل باعث عقده مندی ایشان گردیده است. قابل یادآوری میدانیم که استراتیژی مبارزه با فساد اداری توسط یک تیم تخنیکی وزارت صحت عامه بعداً ترتیب گردید.
 
جهت معلومات بيشتر لطفاً با محمد اسمعیل "کاووسی" مسئول دفتر روابط عامه  وزارت صحت عامه به تماس شويد: 
شماره مبايل: 0792888855   
شماره دفتر: 0202301374    
ايميل: mi_kawusi@yahoo.com