در ساحات خطر بلند گردش ویروس پولیو در این دور کمپاین، در حدود ۶ میلیون طفل واکسین خواهد شد

کابل، ۱۹ حمل ۱۳۹۷-  در ساحات دارای خطر بلند گردش ویروس پولیو یا مرض فلج اطفال فردا سومین دور کمپاین فرعی ضد پولیو راه اندازی میگردد که طی آن برای بیشتر از ۶ میلیون طفل زیر سن پنج سال  دو قطره واکسین پولیو داده خواهد شد.  این کمپاین در ۱۸۹ ولسوالی مربوط به ۲۳ ولایت کشور تطبیق میگردد که به شمول شهر کابل، تمام ولایات جنوبی، اکثر ولسوالی های زون شرق و سایر ولسوالی های دارای خطر بلند پولیو را تحت پوشش قرار خواهد داد.

      با وصف تلاش های جدی برنامه محو پولیوی افغانستان، از اثر مشکلات امنیتی این بیماری هنوز هم در برخی از ساحات کشور برای اطفال یک تهدید جدی به شمار میرود و در صورتی که تمام اطفال زیر سن پنج سال در این مناطق در هر دور کمپاین واکسین نگردند، آنان شکار این بیماری خانمانسوز میگردند و به سرنوشت معیوبیت دایمی دچار می شوند.

   البته  این مسئولیت و مکلفیت تمام والدین کرام است که حق مصئونیت اطفال خود را ادا کنند و در هر دور کمپاین، واکسین کردن اطفال خود را فراموش ننمایند. یکبار واکسین نمودن اطفال بسنده نبوده، چون معافیت در بدن اطفال  بگونه تدریجی با چندین بار واکسین نمودن به میان می آید. بناءً این کمپاین ها روی همین دلیل به اساس هدایت و مشوره کارشناسان و ماهرین واکسین در سال چندین بار تطبیق میگردد تا در بدن اطفال این معافیت و مقاومت تدریجی در برابر این مرض بوجود آید. واکسین ضد پولیو تنها راه موثر برای مصئونیت و وقایه اطفال از این بیماری به شمار می رود و در صورتی که کدام طفل به این بیماری مصاب گردد، امکان تداوی آن در هیچ کشوری از جهان مساعد نیست. 

   دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان یکبار دیگر از تمام خانواده و والدین خواست تا اطفال شان را در مقابل این مرض واکسین نمایند.

    وزیر صحت عامه افزود: "  در صورت که والدین فرصت واکسین نمودن اطفال خود را از دست دهند، ممکن است اطفال شان به تهدید جدی مصابیت این مرض مواجه شوند. این واکسین که به خاطر نجات و وقایه اطفال در برابر مرض فلج یا پولیو استعمال میگردد، از کمپنی های معتبر جهان بدست می آید که کیفیت و موثریت آن توسط سازمان صحی جهان مورد تائید قرار گرفته است.

     در جریان این کمپاین حدود  ۵۰ هزار کارکن صحی رضاکار در ساحات مسکونی شان خانه به خانه میروند تا اطفال را واکسین کنند. به روز جمعه این هفته واکسیناتوران به آن خانوادهای دوباره برمیگردند که اطفال شان بنابر دلیلی از جریان سه روز کمپاین از واکسین بازمانده باشند را واکسین نمایند. آنان با واکسین نمودن اطفال بازمانده خود را مطمئن می سازند که همه اطفال در مقابل این مرض مصئون و وقایه گردیده اند.

این واکسین هیچگونه عوارض جانبی منفی ندارد و به سطح ملی و بین المللی توسط عالمان بزرگ اسلامی مورد تائید قرار گرفته و تطبیق آنرا برای اطفال یک امر ضروری و حتمی پنداشته اند.

     در سال روان میلادی تا اکنون ۷ واقعه مثبت پولیو در کشور رخ داده است که چهار واقعه در ولایت قندهار، دو واقعه در ولایت کنر و یک واقعه در ولایت ننگرهار به ثبت رسیده است. طی سال روان میلادی این سومین دور کمپاین فرعی ضد پولیو است که بعد از تطبیق نخستین دور کمپاین سرتاسری ماه گذشته راه اندازی میگردد.  در سال روان میلادی مجموعاً ۶ دور کمپاین فرعی و ۳ دور کمپاین سرتاسری پلان شده بود که با این دور کمپاین سه دور فرعی و یک دور سرتاسری راه اندازی گردیده است.