بخش های تداوی بیماران روانی زنانه، اطفال و بانک اطلاعاتی شفاخانه صحت روانی به بهره برداری سپرده شد - وزارت صحت عامه

بخش های تداوی بیماران روانی زنانه، اطفال و بانک اطلاعاتی شفاخانه صحت روانی به بهره برداری سپرده شد

 
کابل، 6 سنبله 1396: دوکتور فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز بخش های تداوی بیماران روانی زنانه، اطفال و بانک اطلاعاتی شفاخانه صحت روانی را افتتاح و به بهره برداری سپرد.
 
بخش های نامبرده مجهز با تمام وسایل طبی پیشرفته بگونه معیاری و اساسی ترمیم گردیده که هزینه آن  به ارزش 7 اعشاریه 6 ملیون افغانی از سوی بانک جهانی پرداخت گردیده است.
 
دوکتور فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه گشایش این سه بخش مهم شفاخانه صحت روانی را یک گام ارزنده در راستای بهبود و بلند بردن کیفیت و خدمات صحت روانی خوانده و بر بلند بردن سطح دسترسی مردم به خدمات صحی به خصوص صحت روانی در تمام نقاط کشور تاکید نمود.
 
معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه میگوید که، جنگ های داخلی، فقر و مشکلات اجتماعی و اقتصادی از جمله اسباب عمده بیماری روانی در کشور میباشند، که بیشتر مردم امروز دچار انواع مختلف این بیماری میباشد و وزارت صحت عامه  در جهت تداوی کاهش این بیماری خود را مکلف دانسته و تلاش های جدی را در این راستا تا کنون انجام داده است.
 
قابل ذکر است که در حال حاضر بیشتر از صد متخصص روانی و حدود ششصد مشاورین روانی مصروف عرضه خدمات صحت روانی در مراکز صحی کشور میباشند، که این رقم در یک دهه گذشته بسیار اندک بوده است.
 
وزارت صحت عامه در نظر دارد، شفاخانه صحت روانی را به یک مرکز تخصصی به سطح کشور ارتقا دهد که ایجاد مرکز آموزشی و دیجیتالی ساختن سیستم معلومات این شفاخانه از جمله موارد مهم میباشند که کار روی آن جریان دارد. در حال حاضر شفاخانه صحت روانی دارای شصت بستر بوده که بخش های مختلف بیماری روانی در این شفاخانه تحت معالجه قرار میگیرد.
 
 
جهت معلومات بيشتر لطفاً با محمد اسمعیل "کاووسی" مسئول دفتر روابط عامه  وزارت صحت عامه به تماس شويد: 
شماره مبايل: 0792888855   
شماره دفتر: 0202301374    
ايميل: mi_kawusi@yahoo.com