اطلاعیه امتحان اکمال تخصص!

اطلاعیه امتحان اکمال تخصص!

به اطلاع عموم دوکتوران که خواهان ثبت نام برای شمولیت درامتحان انترنس اکمال تخصص سال 1397 هستند رسانیده میشود:

  1. وزارت صحت عامه ثبت نام برای امتحان انترنس اکمال تخصص را به شکل آنلاین آغاز نموده است که الی اخیر ماه حوت سال جاری جریان خواهد داشت؛
  2. همه علاقمندان واجد شرایط میتوانند از طریق سایت انترنیتی (www.gdhr.moph.gov.af) ثبت نام نمایند.
  3. کاندیدان محترم نیاز ندارد تا جهت ثبت نام و اخذ کارت شمولیت امتحان به وزارت صحت عامه مراجعه نماید. تمام پروسه تا اخذ کارت شمولیت به شکل آنلاین از طریق انترنت صورت میګیرد.
  4. قبل از ثبت نام در مورد انتخاب رشته، شفاخانه و ولایات انتخابی  خویش خوب دقت نمایید و بعد از ثبت نام تبدیلی رشته ومرکز تریننگ به هیچ صورت قابل اجرا نیست.
  5. بانک سوالات برای امتحان انترنس از طریق سایت وزارت صحت عامه قبلا به نشر رسیده است و همچنان در سایت ثبت نام نیز قابل دسترس میباشد. پارچه امتحان از همین بانک تهیه میګردد. سوالات از مراجع دیګر اعتبار ندارد.
  6. تاریخ و محل برگزاری امتحان قبل از امتحان از طریق ویب سایت و صفحات اجتماعی وزارت صحت عامه به اطلاع شما رسانیده خواهد شد.