در جریان این هفته بیش از 6 میلیون طفل در مناطق خطر بلند سرایت پولیو واکسین میگردند - وزارت صحت عامه

در جریان این هفته بیش از 6 میلیون طفل در مناطق خطر بلند سرایت پولیو واکسین میگردند

اعلامیه مطبوعاتی

در جریان این هفته بیش از 6 میلیون طفل در مناطق خطر بلند سرایت پولیو واکسین میگردند

کابل، 8 دلو 1396- وزارت صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری با سازمان صحی جهان و اداره یونیسف فردا کمپاین فرعی واکسین ضد مرض فلج اطفال (پولیو) را راه اندازی میکند. در این کمپاین حدود 6.1 میلیون طفل زیر سن 5 سال در ولسوالی های دارای خطر بلند سرایت پولیو مربوط به 21 ولایت کشور واکسین میگردند.

این کمپاین در تمام ولایات جنوب، جنوب شرق، اکثر ولسوالی های شرق و نیز در تمام ولسوالی های کشور که به عنوان دارای خطر بلند سرایت پولیو شناخته شده اند، تطبیق میگردد. همچنان این کمپاین در دو ولسوالی ولایت بغلان)بغلان جدید و خوست فرنگ( که در دور قبلی کمپاین واکسین پولیو از دسترسی باز مانده بودند، تطبیق میگردد.  در این دو ولسوالی حدود 87 هزار طفل زیر سن پنج سال واکسین خواهند شد.

دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان گفت: " امسال ما انتقال و سرایت شدید ویروس فلج اطفال را مخصوصاً در مناطق جنوب و شرق کشور داشتیم، که ضرورت و اهمیت واکسین نمودن هر طفل زیر سن پنج سال را در هر دور کمپاین برجسته می سازد. ما همه باید سهم و نقش خود را در  واکسین کردن اطفال خود ادا نمائیم تا آنان از این مرض فلج کننده دایمی در امان قرار گیرند."

در جریان  این کمپاین بیش از 50 هزار کارکن  آموزش دیده واکسین پولیو در محلات مسکونی شان خانه به خانه خواهند رفت تا اطفال را واکسین کنند. به روز جمعه این هفته واکسیناتوران دوباره به آن خانه های مراجعه خواهند کرد که اطفال شان در روز های قبلی از واکسین بازمانده اند و با واکسین نمودن آنان خود را متیقن خواهند ساخت که تمام اطفال در برابر این مرض وقایه و محافظت شده اند.

واکسین پولیو مصئون است و هیچگونه عوارض جانبی منفی ندارد. اطفال نوزاد و مریض به واکسین نمودن نیاز بیشتر دارند چون مقاومت و معافیت بدن آنان ضعیف است و بیشتر در معرض خطر مصابیت مرض فلج قرار دارند.

واکسین پولیو از سوی علمای بزرگ  جهان اسلام، به سطح ملی و بین المللی، مورد تائید قرار گرفته و دادن آنرا برای محافظت و وقایه اطفال در برابر این مرض، حتمی و ضروری پنداشته اند.  

تا کنون در سال 2018 یک واقعه مثبت پولیو  ثبت شده  است که سبب فلج دایمی یک طفل 16 ماهه در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار گردیده است. این مرض تداوی ندارد و در صورت تطبیق ننمودن واکسین، سبب فلج دایمی و حتی مرگ طفل شده میتواند، اما خوشبختانه به واسطه واکسین قابل جلوگیری است.

در سال 2018 مجموعاً 10 کمپاین فرعی و سرتاسری به منظور ریشه کن کردن مرض فلج اطفال در نظر گرفته شده است و این نخستین دور کمپاین فرعی سال روان میلادی به شمار میرود.