سه واقعه مثبت دیگر پولیو از جنوب او شرق کشور گزارش شد

کابل8  عقرب 1397-   سه واقعه جدید مثبت پولیو از حوزه جنوب و شرق افغانستان گزارش شد. در ولسوالی پارون ولایت نورستان یک دخترک 5 ماهه، در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند یک دخترک دوساله و در وسوالی میوند ولایت قندهار یک دخترک 14 ماهه متاسفانه به مرض پولیو مصاب گردید و از این بابت برای همیش فلج و معلول شدند. به شمول این سه واقعه، شمار مجموعی واقعات مثبت پولیو طی سال روان میلادی به 19 واقعه میرسد که 13 واقعه آن در زون جنوب و 6 واقعه آن در زون شرق به ثبت رسیده است که در هلمند 3  واقعه، در قندهار 9 واقعه ، در ارزگان 1 واقعه ، در ننگرهار 2 واقعه ، درکنر 3  واقعه و نورستان 1واقعه میباشد.  

دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان، از وقوع این موارد فلج و افزایش واقعات پولیو ابراز تاسف نموده گفت: "  مبارزه با پولیو یا مرض فلج اطفال و حفاظت و مصئونیت آنان در برابر این مرض فلج کننده دایمی و حتی کشنده، تنها مسئولیت وزارت صحت عامه افغانستان نیست، بلکه همه افراد جامعه مکلفیت ایمانی و وجدانی دارند تا با کارکنان صحی که به درب منازل شان به خاطر واکسین و وقایه نمودن اطفال در مقابل این مرض می آیند، همکاری لازم نمایند تا هیچ طفل از واکسین در هیچ دور از کمپاین باز نماند، زیرا واکسین یگانه راه وقایه و جلوگیری اطفال در مقابل این مرض میباشد."

واکسین پولیو کاملاً مصئون است و هیچ گونه عوارض جانبی ندارد. اطفال مریض و نوزاد بیشتر به این واکسین ضرورت دارند، چون مقاومت و معافیت بدن آنان در مقابل این مرض ضعیف است و اګر واکسین نشوند، به زودی با خطر منتن شدن و یا هم مصاب شدن به این مرض مواجه خواهد شد.

 این واکسین توسط علمای مشهور جهان و افغانستان مورد تائید قرار گرفته است و در این اواخر به خاطر اهمیت تطبیق واکسین پولیو یک مجموعه بزرگ از فتاوای مراجع معتبر اسلامی منجمله دارالعلوم دیوبند هند، پوهنتون جهانی و اسلامی الاظهر مصر، اتحاد جهانی علمای مسلمین به رهبری دوکتور یوسف قرضاوی، امامان حرمین شرفین عربستان سعودی، سازمان کنفرانس اسلامی، مجمع جهانی فقه اسلامی و سایر مدارس، مراکز اسلامی و علمای خبره دینی به شمول افغانستان و پاکستان پیرامون اهمیت این واکسین را صادر نموده و تطبیق نمودن آنرا به اطفال، مکلفیت و واجب شرعی والدین پنداشته اند.

افغانستان، پاکستان و نایجریا تنها سه کشور در جهان هستند که تا هنوز هم به عنوان کشور های اندیمیک پولیو شناخته می شوند.  

کابل8  عقرب 1397-   سه واقعه جدید مثبت پولیو از حوزه جنوب و شرق افغانستان گزارش شد. در ولسوالی پارون ولایت نورستان یک دخترک 5 ماهه، در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند یک دخترک دوساله و در وسوالی میوند ولایت قندهار یک دخترک 14 ماهه متاسفانه به مرض پولیو مصاب گردید و از این بابت برای همیش فلج و معلول شدند. به شمول این سه واقعه، شمار مجموعی واقعات مثبت پولیو طی سال روان میلادی به 19 واقعه میرسد که 13 واقعه آن در زون جنوب و 6 واقعه آن در زون شرق به ثبت رسیده است که در هلمند 3  واقعه، در قندهار 9 واقعه ، در ارزگان 1 واقعه ، در ننگرهار 2 واقعه ، درکنر 3  واقعه و نورستان 1واقعه میباشد.  

دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان، از وقوع این موارد فلج و افزایش واقعات پولیو ابراز تاسف نموده گفت: "  مبارزه با پولیو یا مرض فلج اطفال و حفاظت و مصئونیت آنان در برابر این مرض فلج کننده دایمی و حتی کشنده، تنها مسئولیت وزارت صحت عامه افغانستان نیست، بلکه همه افراد جامعه مکلفیت ایمانی و وجدانی دارند تا با کارکنان صحی که به درب منازل شان به خاطر واکسین و وقایه نمودن اطفال در مقابل این مرض می آیند، همکاری لازم نمایند تا هیچ طفل از واکسین در هیچ دور از کمپاین باز نماند، زیرا واکسین یگانه راه وقایه و جلوگیری اطفال در مقابل این مرض میباشد."

واکسین پولیو کاملاً مصئون است و هیچ گونه عوارض جانبی ندارد. اطفال مریض و نوزاد بیشتر به این واکسین ضرورت دارند، چون مقاومت و معافیت بدن آنان در مقابل این مرض ضعیف است و اګر واکسین نشوند، به زودی با خطر منتن شدن و یا هم مصاب شدن به این مرض مواجه خواهد شد.

 این واکسین توسط علمای مشهور جهان و افغانستان مورد تائید قرار گرفته است و در این اواخر به خاطر اهمیت تطبیق واکسین پولیو یک مجموعه بزرگ از فتاوای مراجع معتبر اسلامی منجمله دارالعلوم دیوبند هند، پوهنتون جهانی و اسلامی الاظهر مصر، اتحاد جهانی علمای مسلمین به رهبری دوکتور یوسف قرضاوی، امامان حرمین شرفین عربستان سعودی، سازمان کنفرانس اسلامی، مجمع جهانی فقه اسلامی و سایر مدارس، مراکز اسلامی و علمای خبره دینی به شمول افغانستان و پاکستان پیرامون اهمیت این واکسین را صادر نموده و تطبیق نمودن آنرا به اطفال، مکلفیت و واجب شرعی والدین پنداشته اند.

افغانستان، پاکستان و نایجریا تنها سه کشور در جهان هستند که تا هنوز هم به عنوان کشور های اندیمیک پولیو شناخته می شوند.