افسردگی یکی از عوامل مساعد کننده امراض و معلولیت بوده - مبارزه با ستگما کلید اصلی برای بهبود صحت است - وزارت صحت عامه

افسردگی یکی از عوامل مساعد کننده امراض و معلولیت بوده - مبارزه با ستگما کلید اصلی برای بهبود صحت است

 
اعلامیه مشترک مطبوعاتی  
 
کابل، ۲۰ حمل ۱۳۹۶- وزارت  صحت عامه و سازمان صحی جهان طی مراسمی  از روز جهانی صحت امروز در کابل تجلیل به عمل آورد. این روز به منظور بلند بردن آگاهی و بسیج اقدامات علیه افسردگی، اختلالات صحت روانی و اسباب مساعد کننده امراض و ناتوانی، در سطح جهان تجلیل  میگردد. به اساس آخرین تخمین سازمان صحی جهان، بیشتر از 300 میلیون افراد همراه با افسردگی در سطح جهان زندگی میکنند که یک افزایش 18 درصدی را بین سالهای 2005 و 2015 نشان میدهد. در حالیکه راجع به افسردگی و اختلالات صحت روانی در افغانستان ارقام دقیق در دسترس نیست،  اما به اساس تخمین اخیر سازمان صحی جهان بیشتر از یک میلیون افغان ها از اختلالات افسردگی و بیشتر از 1.2 میلیون از اختلالات اضطراب رنج میبرند و ارقام اصلی احتمالاً بیشتر از آن خواهد بود.  
 
 افسردگی  افراد را در تمام گروپ های سنی  مبتلا میسازد اما خطر افسردگی توسط فکتورهای متعدد مانند فقر، نا امنی، درگیری، بیکاری، مریضی جسمی، خشونت های جنسیتی و استعمال مواد مخدر، افزایش میابد. افسردگی باعث غم  اندوه و اضطراب روانی میگردد و توانایی های انسان را متاثر میسازد که حتی قادر به انجام ساده ترین کار روزمره شده نمی توانند و بعضاً عواقب ناگواری را در روابط فامیلی و دوستان و توانایی امرار معیشت در قبال دارد. در بدترین حالت، افسردگی میتواند سبب خود کشی گردد، در حال حاضر دومین سبب مرگ و میر افراد  15-29 ساله در سطح جهان به شمار میرود. 
 
در این مراسم، دوکتور فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه کشور گفت: " وزارت صحت عامه اخیراً بیش از 700 تن مشاورین مسلکی روانی و 101 داکتران صحت روانی متخصص را آموزش داده است.  از جمله آنان، 300 تن اکنون در مراکز صحی دولتی و متباقی در نهاد های غیر دولتی کار می کنند. ما نیاز داریم تا علیه ستگما ( ننگ و عار) و تبعیض مرتبط به افسردگی و سایر مشکلات صحت روانی مبارزه کنیم و یقینی سازیم که در هنگام نیاز تمام مردم، به کمک دسترسی دارند". 
 
سازمان صحی جهان ارتباط قوی میان افسردگی و دیگر اختلالات غیر ساری و امراض را شناسایی کرده  است. افسردگی خطر اختلالات مصرف مواد، امراض شکر و قلبی را افزایش میدهد و نیز یک فکتور مهم برای خطر خود کشی به شمار میرود.  
 
داکتر ریچارت پیپر کورن نماینده سازمان صحی جهان گفت: "  شعار کمپاین ما برای روز جهانی صحت امسال تحت عنوان {اجازه دهید صحبت کنیم} انتخاب کشده است. برای آنانی که از افسردگی رنج میبرند، صحبت کردن با شخصی مورد اعتمادش، اعم از اینکه دوست اش باشد، یاعضو فامیل ویا هم کارکن صحی، اغلباً قدم نخست درجهت تداوی و معالجه محسوب میگردد. در افغانستان به خاطر حمایت مداخلات صحت روانی به سرمایه گزاری بیشتر نیاز است تا برای افراد دارای اختلالات صحت روانی، حمایت قابل دسترس فراهم گردد".
 
افسردگی یک مرض شایع روانی است که با غم و اندوه مداوم و از دست دادن علاقمندی به فعالیتهایی که مردم به طور معمول از آن ملذت  میبرند همراه است.  همچنان با ناتوانی در انجام فعالیت های روزانه، به مدت 14 روز یا بیشتر از آن توأم بوده و علاوه بر این، افراد مبتلا به افسردگی به طور معمول برخی از موارد  آتی را از قبیل از دست دادن انرژی، تغییر در اشتها، خواب بیشتر یا کمتر، اضطراب، کاهش تمرکز، بی تصمیمی، بی قراری،  احساس بی ارزشی، احساس گناه، یا ناامیدی؛ و افکار خودآزاری یا خودکشی دارا میباشند.