معلومات تازه درباره واقعات پوليو - وزارت صحت عامه

معلومات تازه درباره واقعات پوليو

تعداد واقعات پوليو در ممالک انديميک پوليو

شماره

مملکت

تعداد واقعات 2015

تعداد واقعات 2016

تعداد واقعات 2017

تاريخ اخرترين واقعه

1

افغانستان

20

13

6

10 جولای 2017

2

پاکستان

54

20

3

11 جون 2017

3

نايجيريا

0

4

0

21 آگیست 2016

مجموع واقعات در ممالک انديميک

74

37

9

 
 

تاریخ به روز رسانی (آپدیت) 22 آگیست 2017

 

تعداد واقعات پوليو در افغانستان در سه سال اخیر

شماره

زون

سال

2015

2016

2017

1

مرکزی

0

0

0

2

شرق

10

4

0

3

جنوب شرق

0

7

0

4

جنوب

3

2

5

5

شمال

1

0

0

6

شمال شرق

0

0

1

7

غرب

6

0

0

تعداد مجموع واقعات

20

13

6

 

تاریخ به روز رسانی (آپدیت) 22 آگیست 2017

آخرين واقعه گزارش شده: آخرين واقعه تائيد شده پوليو از ولسوالی ارقنداب ولایت زابل گزارش شده است که یک پسر 48 ماهه قربانی آن گردید.