معلومات تازه درباره واقعات پوليو - وزارت صحت عامه

معلومات تازه درباره واقعات پوليو

تعداد واقعات پوليو در ممالک انديميک پوليو

شماره

مملکت

تعداد واقعات 2016

تعداد واقعات 2017

تعداد واقعات 2018

تاريخ اخرترين واقعه

1

افغانستان

13

14

7

8 مارچ ۲۰۱۸

2

پاکستان

20

8

1

۳ مارچ ۲۰۱۸

3

نايجيريا

4

0

0

21- آګست 2016

مجموع واقعات در ممالک انديميک

37

22

8

 
 

تاریخ به روز رسانی (آپدیت) 10 اپریل 2018

تعداد واقعات پوليو در افغانستان در سه سال اخیر

شماره

زون

سال

2016

2017

2018

1

مرکزی

0

0

0

2

شرق

4

3

3

3

جنوب شرق

7

0

0

4

جنوب

2

10

4

5

شمال

0

0

0

6

شمال شرق

0

1

1

7

غرب

0

0

0

تعداد مجموع واقعات

13

14

7

 

تاریخ به روز رسانی (آپدیت) 7 اپریل 2018

آخرين واقعه گزارش شده: آخرين واقعه تائيد شده پوليو از ولسوالی غازی آباد ولایت کنر گزارش شده است.