په هرات کې د اکمال تخص د سټوماټولوژي د رضاکارو ظرفیتونو په اړه اعلان

په هرات کې د سټوماټولوژی د اکمال تخصص ۱۲ رضاکار ظرفیتونه موجود دي چې تعین ېې د ۱۳۹۷ کال د اکمال تخصص ازموېنې د نمرو مطابق د لوړو نمرو پر اساس ترسره کېږي.

ټول هغه د سټوماټولوژی کانديدان چې د اکمال تخصص د ۱۳۹۷ کال د انټرنس په ازموېنه کې ېې ګډون درلود او په رسمي بست کې نه دي تعین شوي کولای شي چې د رضاکار په توګه د نوم لیکنې فورمه ډکه کړي. کانديد باید لږ تر لږه ۵۰ نمرې ترلاسه کړې وي.

د رضاکار په توګه له تعینیدو وروسته د تخصص د دورې تر آخره هيڅ کانديد د تبدیلی او یا د رسمي بست غوښتلو حق نلري. په دې اړه بايد هر تعين شوی کانديد یوه تعهد پاڼه لاسليک کړي.

په فورمه کې د غلطو معلوماتو په ليکلو فورمه باطله حسابېږي.

فورمه له دې ځایه ترلاسه کړئ:

 https://drive.google.com/file/d/1IIORbUOJY8L5AKMVDcs6iDgp3Fow_yVF/view?usp=sharing

فورمه له ډکولو وروسته امضاء او د ۱۳۹۷ کال د سرطان مياشتې تر ۳۱ نېټې په دې بريښناليک راولېږئ pgme.moph@gmail.com

د برېښناليک په عنوان کې سټوماټولوژي، هرات او د رضاکار کلمه ذکر کړئ. د بريښناليک لېږلو څخه سمدستي وروسته تاسې ته د پورته ادرس لخوا د فورمې د رسيدو اطمينان درکول کېږي.