آغاز ثبت و راجستریشن مراکز صحی در پروسه اعتباردهی مراقبت های صحی

panah_moph
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۴ - ۱۴:۳۲

طوریکه اطلاع دارید اداره ملی اعتبار دهی مراقبت های صحی افغانستان چندی قبل (۱۴ دلو ۱۳۹۷) ضمن محفل با شکوه با حضور داشت رهبری وزارت محترم صحت عامه و شرکای صحی ملی و بین المللی آن منجمله سکتور های صحی عامه و خصوصی،  رسمأ آغاز به فعالیت نمود. 

هدف عمده و اساسی ایجاد نهاد ملی اعتبار دهی عبارت از (بهبود کیفیت و مصؤنیت خدمات صحی  برای تمام مردم افغانستانمیباشد که این امر میتواند با همکاری شرکای ذیربط با ایجاد معیارات مبتنی بر شواهد، تسهیل و تطبیق معیارات و راه اندازی ارزیابی های قابل اعتماد، تأمین گردد.

جهت نیل به هدف فوق الذکر اداره ملی اعتباردهی مراقبت های صحی افغانستان برای بهبود متداوم کیفیت خدمات صحی در تمام سکتور صحت افغانستان بخصوص شفاخانه ها و مراکز صحی عامه، خصوصی و نظامی کشور یک سلسله اقدامات را روی دست گرفته است. در راستای اقدامات نخست و ابتدائی، این نهاد پروسه ثبت و راجستریشن شفاخانه ها و مراکز عرضه خدمات صحی را که علاقمند شمولیت در پروسه اعتبار دهی مراقبت های صحی باشند، آغاز مینماید. بعد از پروسه ثبت و راجستریشن، نهاد ملی اعتبار دهی مراقبت های صحی، ارزیابی شفاخانه ها و مراکز صحی راجستر شده را آغاز  و قدم های بعدی را در هماهنگی نزدیک با شفاخانه ها ودیگر شرکای صحی ذیربط ادامه خواهد داد.

از تمام نهاد ها وتسهیلات صحی که علاقمند شمولیت در پروسه اعتباردهی واقدامات ابتدائی آن میباشند، تقاضاء میگردد تا به دفتر اداره ملی اعتباردهی مراقبت های صحی تماس گرفته شمولیت وهمکاری خویش درین پروسه را رسمآ اظهارنمایند.

وزارت صحت عامه /اداره ملی اعتباردهی مراقبت های صحی افغانستان، جهت آگاهی بیشتر همکاران مسلکی وکارمندان تسهیلات صحی پروگرام های آموزش و آگاهی دهی را روی دست دارد که زمان و مکان پروگرام های آموزش وآگاهی دهی در هماهنگی با نهاد های ذیربط شامل پروسه اعتباردهی  تعین خواهد شد.

در صورت ضرورت به معلومات بیشتر به دفتر اداره ملی اعتبار دهی مراقبت های صحی وزارت صحت عامه به آدرس ذیل در تماس شوید.

آدرس اداره:

شماره تلیفون: 0700036371 

ایمیل آدرس smshafisaadat@gmail.com

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۳۱ - ۱۷:۱۲
Background image

کمک بلاعوض ۱۴.۷ میلیون دالری اتحادیه جهانی واکسین به وزارت صحت عامه افغانستان

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان، در حاشیه نشست هفتادودومین اجلاس مجمع صحت جهان امروز، با اعضای رهبری اتحادیه جهانی واکسین ملاقات نمود.
وزیر صحت عامه کشور در این نشست در. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۳۰ - ۱۶:۳۲
Background image

مرکز تشخیصیه هیمودیالیز و گدام مواد خشک واکسین افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

مرکز تشخیصیه هیمودیالیز شفاخانه حوزوی با هزینه مبلغ ۱۳ میلیون افغانی و گدام مواد خشک واکسین مدیریت عمومی معافیت کتلوی ریاست صحت عامه کندز به هزینه مبلغ 8.5 میلیون افغانی ساخته شده بود.. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۴:۲۶
Background image

از هفته صنعت گرامی داشت به عمل آمد

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز از هفته صنعت با حضور جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی گرامی داشت به عمل آورد.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه. . .

BACK TO NEWS