اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه وتدارکات16  پایه ماشین هیمودیالیز برای توسعه وایجاد مراکز هیمودیالیز ولایات بلخ، هرات، فاریاب و کندهار مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز وتداوی کلیه ها

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه وتدارکات16  پایه ماشین هیمودیالیز برای توسعه وایجاد مراکز هیمودیالیز ولایات بلخ ، هرات ، فاریاب وکندهار مورد ضرورت آمریت پروژه هیمودیالیز وتداوی کلیه ها تحت ریفرینس نمبر  MOPH/HNDP/NCB/1399/G04 اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را طور رایگان درحافظه یا فلش دسک از مدیریت پذیرش وزارت صحت عامه ویا از ویب سایت { www.npa.gov.af } بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشراعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز شنبه مورخ 21/04/1399 به دفتر کمیته آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات واقع در { منزل اول تعمیر ریاست عمومی مالی و اداری، ریاست تهیه وتدارکات ، وزارت صحت عامه ، چهارراهی شهید احمد شاه مسعود،کابل افغانستان} ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی به مبلغ 400,000 چهار صد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ 21/04/ 1399 ساعت  10:00 قبل از ظهر روز شنبه در دفتر کمیته آفرگشایی ریاست تهیه وتدارکات وزارت صحت عامه، منزل اول تعمیر ریاست عمومی مالی و اداری، ریاست تهیه وتدارکات ، وزارت صحت عامه ، چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان تدویر می گردد.

داوطلبی های بیشتر

جمعه ۱۳۹۹/۵/۳ - ۱۲:۱۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک و نصب سیستم وای فای زون مورد ضرورت مرکز وزارت صحت عامه

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک و نصب سیستم وای فای زون مورد ضرورت مرکز وزارت صحت عامه تحت ریفرینس نمبر . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱ - ۱۱:۲۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تفتیش خارجی امور مالی پروژه RMCM-IADC، کاهش مرگ و میر مادران و اطفال مربوط وزارت صحت عامه

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تفتیش خارجی . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۸ - ۱۳:۵۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی اعلان پروژه ترمیمات دفاتر ریاست خدمات اساسی شفاخانه ئی

شماره دعوتنامه داوطلبی: GOV/MOPH/HRP/W-01/1399/NCB

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات دفاتر ریاست خدمات . . .

Back to tenders