اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم نان خشک مورد ضرورت شفاخانه 1000 بستر تداوی معتادین مواد مخدر ابن سینا و شفاخانه 100 بستر تداوی معتادین مواد مخدر زنان و اطفال

panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/DDR/CRO/NCB-004

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه بدین وسیله به تاسی از فقره دوم ماده چهل و سوم قانون تدارکات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم نان خشک مورد ضرورت شفاخانه 1000 بستر تداوی معتادین مواد مخدر ابن سینا و شفاخانه 100 بستر تداوی معتادین مواد مخدر زنان و اطفال اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از وزارت صحت عامه، ریاست تهیه و تدارکات ، مدیریت دیتابیس بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 11:00 قبل از ظهر روز دوشنبه تاریخ 26/حمل/1398 به اطاق آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات واقع دهن دروازه، دست راست، تعمیر یک منزله آرشیف ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ 340,000 سه صد و چهل هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز دوشنبه 26/حمل/1398 ساعت 11:00 قبل از ظهر در اتاق آفرگشایی دهن دروازه، دست راست، تعمیر یک منزله آرشیف ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان تدویر می گردد.

داوطلبی های بیشتر

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۳ - ۱۴:۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی یک در بند تعمیر؛ دارای (40) باب اطاق پخته کاری مطابق به ضرورت شفاخانه

{ریاست شفاخانه 50 بستر دشت برچی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (یک در بند تعمیر: دارای (40) باب اطاق پخته کاری مطابق به ضرورت شفاخانه دارای تشناب وحمام . . .

Back to tenders