اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (18) قلم مواد غذایی مورد ضرورت شفاخانه ولایتی سرپل

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location سرپل

آمریت شفاخانه ولایتی سرپل  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی مقدار (18)قلم موادغذائی مریضان ونوکریوالان مورد ضرورت دارای نمبرتشخیصه MoPH/GDCM/HPR/SPH/NCB/GO4/1399 اشتراک نموده ، نقل چاک شده ویاسافت کاپی شرطنامه مربوطه را ازشفاخانه ولایتی سرپل  وهمچنان درمرکز از پروژه ریفورم شفاخانه ها - وزارت صحت عامه باارائه درخواست ضم کاپی رنگه جواز فعالیت  و فورم تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره  بدست آورند ، آفرهای خویش را مطابق مندرج شرایط شرطنامه طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان مدت (21) روز تقویمی به صندوق آفرها درشعبه تدارکات  مدیریت اداری  شفاخانه ولایتی سرپل  واقع شهرسرپل بگذارند.آفرهای دیر رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده ، شرایط اشتراک بارائه اسناد می باشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد ویابانک گرانتی قابل قبول است تضمین آفرلات اول تعداد9 قلم حبوباتمبلغ 50000 پنجاهزار افغانی ،تضمین آفر لات دوم (7)قلم میوه وترکاری باب مبلغ 20000 بیست هزار افغانی، تضمین آفرلات سوم یک قلم نان خشک مبلغ350000 سی وپنج هزار افغانی وتضمین آفرلات چهارم یک قلم گوشت گوسفند مبلغ30000 سی هزارافغانی بوده جلسه آفرگشایی به روزیکشنبه تاریخ 13 دلو ساعت 10 بجه قبل از ظهر دردفتر آمریت شفاخانه ولایتی سرپل منزل اول به حضورداشت اشتراک کننده گان و هیئت مؤظف دایرمیگردد.

شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

  1. شفاخانه ولایتی سرپل  نمبرهای تماس 0798533659 -0795270088
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس 0700892888

داوطلبی های بیشتر

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۳ غور
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تعداد (61) قلم ادویه، (93) قلم مواد مصرفی طبی و (67) قلم مواد لابراتواری و بانک‌خون مورد ضرورت شفاخانه ولایتی غور

: اعلان دعوت به داوطلبی

اداره شفاخانه ولایتی غور ادویه ، مواد مصرفی طبی و مواد لابراتواری وبانکخون مورد ضرورت خویش را که دارای نمبرتشخیصه ذیل می باشدMoPH/GDCM/HRP/GHPH/NCB/1399/G01 به . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۴:۱۷ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک ادویه جات برای کلینیک های کوچی پروژه لوگر

وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه ادویه جات برای کلینیک های کوچی پروژه لوگر تحت ریفرنس نمبر MOPH/Logar Nomed/NCB/1399/G01 نموده ونقل . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۲ - ۱۴:۵۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه رنگمال آهن پوش و دیوارهای بیرونی تعمیر شفاخانه

شفاخانه رابعه بلخی بتاریخ 4/6/1399 داوطلبی باز ملی را جهت پروژه رنگمال آهن پوش و دیوارهای بیرونی تعمیر شفاخانه که داری نمبر شناسائی MOPH/RBH/1399/NCB/WS&01 میباشد  راه اندازی نموده بود. . . .

Back to tenders