اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 34 قلم البسه باب ضرورت سال مالی 1400

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

{تهیه و تدارک 34 قلم البسه باب ضرورت سال مالی 1400}

ریفرنس نمبر: MOPH/NCB/IGICH/1400/G9

{مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک 34 قلم البسه باب ضرورت سال مالی 1400} اشترک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را بصورت رایگان، در حافظه یا فلش دسک از مدیریت عمومی تدارکات انستیتوت صحت طفل اندراگاندی بدست آورید، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {03:00 بعد از ظهر} روز {یک شنبه} تاریخ {1400/02/26} به {اطاق کنفرانس منزل اول انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} واقع {سرک دهم وزیر محمد اکبر خان،  مقابل شفاخانه شهید سردار محمد داود خان – کابل- افغانستان} ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت {بانک گرانتی ضمیمه شرطنامه یک روز قبل از آفرگشایی از یک بانک با اعتبار به مبلغ 300,000 سه صد هزار افغانی} ارایه نموده و جلسه آفرگشائی به روز {دو شنبه 27 ثور 1400 ساعت 02:00 بعد از ظهر در اطاق تالار کنفرانس منزل اول، انستیتوت صحت طفل اندراگاندی}  تدویر میگردد.

Documents

شرطنامه البسه

داوطلبی های بیشتر

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴:۵۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 30 قلم مواد تنظیفاتی ضرورت انستیتوت صحت طفل اندراگاندی سال مالی 1400

ریفرنس نمبر: MOPH/NCB/IGICH/1400/G10

{مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک 30 قلم مواد . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴:۵۱ کابل
Background image

اعلان مجدد داوطلبی دو نوع تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی وزارت صحت عامه

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک دو نوع تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت آمریت ورکشاپ های مرکزی وزارت صحت عامه . . .

Back to tenders