اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 72 قلم تجهیزات طبی مورد ضرورت واحد مراقبت های جدی

Panah_moph
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۴ - ۱۰:۴

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت صحت عامه ، جمهوری اسلامی افغانستان

تمویل کننده

دولت افغانستان

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

تهیه و تدارک72 قلم تجهیزات طبی مورد ضرورت واحد مراقبت های جدی

شماره داوطلبی: NPA/MoHP/98/G-2561/NCB                                                        

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها

20 سرطان 1398؛ ساعت 10:00 قبل از ظهر (به وقت محلی)  

نوت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد

آدرس برای تسلیمی  آفر

ریاست عملیاتی، ادره تدارکات ملی ، پشتونستان وات – کابل - افغانستان

Attention:  Mr. Safiullah Alokozai,

Address: 1st Floor, Operation Directorate, National Procurement Authority (NPA), Administrative Office of the President, Pashtonistan, Kabul, Afghanistan

Telephone: (+93) 202-147488

Electronic mail address: safiullah.alokozai@npa.gov.af

Copied to: mohsin.nisar@npa.gov.af, aziz.obaidi@npa.gov.af

www.npa.gov.af

 

ویب سایت جهت دریافت آفر

داوطلبان میتوانند اسناد داوطلبی  پروژه مذکور را از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورند. در صورت بروز کدام مشکل در دریافت اسناد داوطلبی از ویب سایت، میتوانند با ارسال ایمیل به آدرس آن را دریافت نمایند.

I Attention: Mohsin Nisar

Address: National Procurement Authority (NPA), Pashtinsitan Watt Square, Distracts II, Kabul City, Afghanistan.

Telephone: +93 (0)20 214 75 54

Electronic mail address: mohsin.nisar@npa.gov.af,

Copy to: aziz.obaidi@npa.gov.af.

 

مبلغ تضمین آفر

مبلغ تضمین آفر مبلغ (1,080,000) افغانی دالر امریکای میباشد .