اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 9 قلم تکه باب شفاخانه رابعه بلخی

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

تهیه و تدارک 9 قلم تکه باب

ریفرنس نمبر: (MOPH/RBH/1399/NCB/G007)

{ریاست شفاخانه رابعه بلخی} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و تدارک 9 قلم تکه باب) تحت ریفرنس فوق اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در فلش از مدیریت تدارکات این اداره بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرطنامه  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر تاریخ 11 جوزا 1399 به  این ریاست  تسلیم نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر {نقدی و یا تضمین بانکی به مبلغ 50000 افغانی} بوده و جلسه آفرگشایی به وقت ذکر شده در بلاک B، منزل دوم، اتاق کنفرانس شفاخانه   تدویر میگردد.

داوطلبی های بیشتر

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ - ۱۰:۴۶ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی 14 قلم البسه مورد ضرورت شفاخانه 102 بستر خیرخانه

اداره شفاخانه 102 بستر خیرخانه  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (14)قلم البسه مختلف دارای نمبرتشخیصیه M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB -1400-G09 مورد . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ - ۱۰:۳۹ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (12) قلم تیل و روغنیات مورد ضرورت شفاخانه 102 بستر خیرخانه

اداره شفاخانه 102 بستر خیرخانه  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (12) قلم تیل و روغنیات مختلف دارای نمبر تشخیصیه M0PH-GDCM-HRP-KHH-NCB . . .

Back to tenders