اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی کرایه گیری تعمیر کرایی برای اداره ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی

panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید که در پروسه دواطلبی {کرایه گیری تعمیر برای اداره ملی تنظیم امور ادویه و محصولات صحی تحت ریفرنس نمبر MOPH/NMHRA/RB/1398/NCS-11 اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در حافظه فلش دسک از مدیریت تدارکات این اداره واقع سرک شش شیرپور از منزل تهکوی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی (ساعت 10 قبل از ظهر شنبه تاریخ 23/6/1398) به تالار کنفرانس های این اداره واقع منزل تهکوی ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنی قابل پذیرش نمی باشند.

جلسه آفر گشایی بروز شنبه مورخ 23 سنبله 1398 ساعت 10 قبل از ظهر در تالار کنفرانس های این اداره تدویر می گردد.

Documents

شرطنامه خانه کرایی

داوطلبی های بیشتر

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳۱ - ۱۵:۱۵ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک محروقات زمستانی جهت تسخین شفاخانه 1000 بستر تداوی معتادین مواد مخدر ابن سینا

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/DDR/CRO/G-NCB-008

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک محروقات زمستانی جهت تسخین . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۱۱:۱۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی ارزیابی پروژه نظارت موقعیت جغرافیایی

نمبر شناسایی پروژه: 11-MOPH-GAVI-HSS3

وزارت صحت عامه در سال 2016 کمک مالی از اتحاد جهانی واکسین (GLM) تحت پروژه HSS3 را دریافت نموده و در نظر دارد تا بخشی از منابع را برای پروژهء  ارزی . . .

Back to tenders