اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (89) قلم ترمیمات ساختمانی شفاخانه حوزوی هرات

panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location هرات

اداره شفاخانه حوزوی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  ترمیمات و باز سازی بخش های مختلفه شفاخانه منجمله: تعداد (۱۰) قلم ترمیم و باز سازی سرویس داخله زنانه، تعداد (2) قلم ایزوگام کامل بام های شفا خانه اطفال، تعداد (13) قلم ترمیمات و بازسازی تعمیر صحت روانی، تعداد (13) قلم ترمیم بازسازی آشپز خانه، تعداد (6) قسمت زیر زمینی های مرکز گرمی، تعداد (8) قلم ترمیمات تشناب های آمریت جراحی زنانه ارتوپیدی،  تعداد (9) قلم  ترمیمات و تعویض کیبل های برق، تعداد (5) قلم رنگمالی تعمیر شفاخانه اطفال و تعداد (23) قلم سیستم ارتباطی تلیفون های لین دار داخلی دارای نمبر تشخصیصه  MoPH/GDCM/HRP/HRH/NCB/1398/w02  می باشد اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را ازشفاخانه حوزوی هرات بدست آورند و همچنان می توانند از پروژه ریفورم شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه با ارایه درخواست رسمی ضم کاپی جواز فعالیت و فورمه آخرین دوره تصفیه حسابات مالیاتی مهر شده در فلش میموری و یا ایمیل بدست بیاورند.

 آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت11 بجه قبل از ظهر روز  پنجشنبه تاریخ 24 اسد سال مالی 1398 به  صندوق آفر ها که در شعبه تدارکات مدیریت اداری شفاخانه حوزوی هرات واقع  شهر هرات سرک اصلی ولایت  گذاشته شده است، ارایه نمایند. آفر های دیر رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نبوده، شرایط اشتراک با ارایه اسناد می باشد.

تضمین آفر به صورت پول نقد و یا بانک گرانتی قابل قبول مبلغ (220,000 دو صد بیست هزار) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز پنجشنبه تاریخ 24 اسد سال مالی 1398 ساعت 11 یازده بجه قبل از ظهر در دفترآمریت شفاخانه منزل دوم تعمیراداری به حضورداشت اشتراک کننده گان و هیئت مؤظف دایر میگردد. شماره های تماس به منظوردریافت شرطنامه:

1. پروژه اصلاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه کابل :0093700892888

2. شفاخانه حوزوی هرات _ شهر هرات: 0093799674915 /0093797900090

داوطلبی های بیشتر

شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۰ - ۱۵:۲۲ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات الکترونیکی میدیکل ریکارد مورد ضرورت شفاخانه جمهوریت

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/JAMH/NCB/1398/G002

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات الکترونیکی میدیکل . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۱۶ - ۹:۴۳ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد داوطلبی تهیه و تدارک یک عراده موتر هایلکس تویوتا مادل 2017 ویا معادل آن ضرورت پروژه واحد مراقبت های جدی (ICU)

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/GDCM/ICU/NCB/1398/G08

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک یک عراده موتر هایلکس . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۱۶ - ۹:۵ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک تیل برای عراده جات و جنراتور شفاخانه نایب امین الله لوگری

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/GDCM/ICU/AUKL/NCB/1398/G01

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل برای عراده . . .

Back to tenders