اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (89) قلم ترمیمات ساختمانی شفاخانه حوزوی هرات

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location هرات

اداره شفاخانه حوزوی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  ترمیمات و باز سازی بخش های مختلفه شفاخانه منجمله: تعداد (۱۰) قلم ترمیم و باز سازی سرویس داخله زنانه، تعداد (2) قلم ایزوگام کامل بام های شفا خانه اطفال، تعداد (13) قلم ترمیمات و بازسازی تعمیر صحت روانی، تعداد (13) قلم ترمیم بازسازی آشپز خانه، تعداد (6) قسمت زیر زمینی های مرکز گرمی، تعداد (8) قلم ترمیمات تشناب های آمریت جراحی زنانه ارتوپیدی،  تعداد (9) قلم  ترمیمات و تعویض کیبل های برق، تعداد (5) قلم رنگمالی تعمیر شفاخانه اطفال و تعداد (23) قلم سیستم ارتباطی تلیفون های لین دار داخلی دارای نمبر تشخصیصه  MoPH/GDCM/HRP/HRH/NCB/1398/w02  می باشد اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را ازشفاخانه حوزوی هرات بدست آورند و همچنان می توانند از پروژه ریفورم شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه با ارایه درخواست رسمی ضم کاپی جواز فعالیت و فورمه آخرین دوره تصفیه حسابات مالیاتی مهر شده در فلش میموری و یا ایمیل بدست بیاورند.

 آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت11 بجه قبل از ظهر روز  پنجشنبه تاریخ 24 اسد سال مالی 1398 به  صندوق آفر ها که در شعبه تدارکات مدیریت اداری شفاخانه حوزوی هرات واقع  شهر هرات سرک اصلی ولایت  گذاشته شده است، ارایه نمایند. آفر های دیر رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نبوده، شرایط اشتراک با ارایه اسناد می باشد.

تضمین آفر به صورت پول نقد و یا بانک گرانتی قابل قبول مبلغ (220,000 دو صد بیست هزار) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز پنجشنبه تاریخ 24 اسد سال مالی 1398 ساعت 11 یازده بجه قبل از ظهر در دفترآمریت شفاخانه منزل دوم تعمیراداری به حضورداشت اشتراک کننده گان و هیئت مؤظف دایر میگردد. شماره های تماس به منظوردریافت شرطنامه:

1. پروژه اصلاحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه کابل :0093700892888

2. شفاخانه حوزوی هرات _ شهر هرات: 0093799674915 /0093797900090

داوطلبی های بیشتر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۷:۲۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک ادویه جات و مواد مصرفی طبی مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۷:۲۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک نان خشک برای مریضان داخل بستر شفاخانه 1000 بستر، مرکز 250 بستر و مرکز 100 بستر زنان و اطفال

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک . . .

Back to tenders